Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την Σειρά Μαθημάτων XHTML, θα πρέπει να γνωρίζετε HTML και τα βασικά για την δημιουργία μιας ιστοσελίδας. Στην ουσία μαθαίνοντας XHTML, δεν μαθαίνεται μια καινούργια γλώσσα, αλλά μαθαίνεται πως να γράφετε σωστό κώδικα για τις σελίδες σας ώστε να είναι συμβατές με όλους τους browsers καθώς και να είναι προσβάσιμες και από μικροσυσκευές, όπως κινητά και palmtops.

Τι είναι η XHTML

Η XHTML είναι συνδυασμός της HTML και της XML. Πιο συγκεκριμένα η XHTML είναι μια παραλλαγή της HTML γραμμένη με κανόνες σύνταξης της XML, δηλαδή ο κώδικας ενός XHTML αρχείου μπορεί να περιέχει σχεδόν όλες τις ετικέτες που περιέχει και η HTML, με διαφορά την αυστηρότερη σύνταξη του κώδικα.

Τα αρχικά της XHTML είναι από το EXtensible HyperText Markup Language το οποίο σημαίνει εκτεταμένη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου. Είναι μια πιο αυστηρή και πιο καθαρή έκδοση της HTML και μοιάζει πολύ με την HTML 4.01, η οποία είναι η τελευταία αναθεώρηση του προτύπου HTML το οποίο διαχειρίζεται το W3 Consortium. Ο ίδιος οργανισμός ανέπτυξε και διαχειρίζεται το πρότυπο της XHTML. Η τελευταία αναθεώρηση της XHTML είναι η XHTML 1.0 και ελευθερώθηκε στην αγορά (released) 26 Ιανουαρίου 2000. Σήμερα όλοι οι browsers είναι συμβατοί και μπορούν να "διαβάσουν" XHTML κώδικα, ενώ όλο και περισσότερες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν το πρότυπο της XHTML αντί αυτό της HTML.

Γιατί να χρησιμοποιήσουμε XHTML

Όπως είπαμε η XHTML είναι μια πιο αυστηρή και πιο καθαρή έκδοση της HTML. Πολλές ιστοσελίδες είναι γραμμένες με κακό τρόπο στην σύνταξη του HTML κώδικα τους. Παρόλ’ αυτά το τελικό αποτέλεσμα θα εμφανιστεί σωστά στον browser του επισκέπτη. Για παράδειγμα στον παρακάτω κώδικα λείπει η ετικέτα τέλους της <p> κι’ όμως το περιεχόμενο του αρχείου εμφανίζεται χωρίς κανένα πρόβλημα στον browser μας:
<html>
<head>
<title>This is bad HTML</title>
<body>
<h1>Bad HTML
<p>This is a paragraph
</body>
Αρα τι νοιάζει στον σχεδιαστή της ιστοσελίδας αν γράφει με σωστή σύνταξη τον κώδικα HTML, αφού το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, σωστά;

Λάθος. Υπάρχουν αρκετοί web browsers οι οποίοι διαχειρίζονται τις τεχνολογίες ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών (όπως html, css, php κτλ), ο κάθε ένας με διαφορετικό τρόπο. Όταν έχουν να διαχειριστούν κακογραμμένους κώδικες, όλοι οι browsers χρειάζεται να δεσμεύουν μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ από τον υπολογιστή στον οποίον "τρέχουν". Μερικοί από αυτούς τους browsers τρέχουν, εκτός από τους υπολογιστές γραφείου, και σε κινητά, palmtops και σε άλλες τέτοιες μικροσυσκευές, οι οποίες δεν έχουν την επεξεργαστική ισχύ που έχει ένας υπολογιστής ώστε να διαχειριστεί κακογραμμένους κώδικες.

Η XML είναι μια γλώσσα περιγραφής δεδομένων όπου όλα πρέπει να έχουν μια ετικέτα αρχής και μια ετικέτα τέλους ώστε το περιεχόμενο του αρχείου να είναι ένας καλο-συνταγμένος κώδικας XML. Για όσους δεν έχουν την παραμικρή ιδέα σχετικά με την XML, παρακάτω θα δείτε ένα ολοκληρωμένο αρχείο xml, ώστε να κατανοήσετε την αυστηρότητα σύνταξής της.

Η XML σχεδιάστηκε για να περιγράφει δεδομένα, ενώ η HTML σχεδιάστηκε για να εμφανίζει δεδομένα. Η W3C ανέπτυξε την XHTML συνδυάζοντας την αυστηρότητα της XML με τις δυνατότητες της HTML. Η XHTML λόγο της αυστηρότητας στην σύνταξή της, μπορεί να "τρέξει" χωρίς να χρειάζεται μεγάλη επεξεργαστική ισχύ από τα υπολογιστικά συστήματα.

Σήμερα σπάνια βρίσκουμε ιστοσελίδες γραμμένες με το πρότυπο της HTML. Πλέον είναι απαραίτητο να ακολουθάμε το πρότυπο XHTML. Όλα τα CMS, όπως το Joomla, δημιουργούν σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο της XHTML.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η επέκταση των αρχείων που είναι γραμμένα σε XHTML παραμένει η ίδια με την HTML, δηλαδή .html ή .htm
Pin It