Όπως είπαμε, η ετικέτα <DOCTYPE> είναι απαραίτητη σε κάθε XHTML έγγραφο, αν και δεν είναι μέρος της XHTML. Η ετικέτα αυτή ορίζει τον τύπο του εγγράφου, το DTD δηλαδή, όπως εμφανίζεται στην επίσημη αγγλική ορολογία και σημαίνει Document Type Definition.

Τα τρία Document Type Definitions (DTD) της XHTML

Ένα DTD ορίζει τον τρόπο σύνταξης μιας ιστοσελίδας μέσα στο χάος των εντολών και των τρόπων σύνταξης της SGML. Τα DTDs χρησιμοποιούνται από τα υποσύνολα της SGML, όπως είναι η XHTML, η HTML και η XML, για να ορίσουν και να ομαδοποιήσουν κανόνες συγκεκριμένου τύπου για το έγγραφο που δημιουργούμε. Τέτοιοι κανόνες είναι το σύνολο των ετικετών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο κάθε έγγραφο καθώς και ο τρόπος σύνταξης αυτών των ετικετών. Με λίγα λόγια ένα XHTML DTD ορίζει την επιτρεπτή σύνταξη των XHTML στοιχείων μέσα σε ένα έγγραφο. Υπάρχουν τρία XHTML DTDs :
  • - STRICT
  • - TRANSITIONAL
  • - FRAMESET

XHTML 1.0 Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
Χρησιμοποιούμε το strict DOCTYPE όταν θέλουμε να τηρήσουμε πραγματικά τους κανόνες του προτύπου της XHTML 1.0. Σε αυτού του τύπου εγγράφων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ετικέτες XHTML αλλά και κώδικα CSS σύμφωνα με το πρότυπο της XHTML 1.0. Επίσης σε αυτό το DTD δεν θα πρέπει να έχουμε ετικέτες οι οποίες έχουν αποκλειστεί από το πρότυπο της HTML 4.01

XHTML 1.0 Transitional

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Χρησιμοποιούμε το transitional DOCTYPE όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο έγγραφο μας και ετικέτες που έχουν αποκλειστεί από το πρότυπο της HTML 4.01, όπως οι <font>, <cite> κτλ.

XHTML 1.0 Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
Χρησιμοποιούμε το transitional DOCTYPE όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε frames (πλαίσια) τα οποία δεν τα συνιστά το πρότυπο της XHTML 1.0
Pin It