Στα πλαίσια της προσπάθειας του WLearn.gr για την δημιουργία μαθημάτων σχετικά με τις τεχνολογίες του Internet, δημιούργησε το forum αυτό με σκοπό να εμπλουτίσει την επικοινωνία με τους επισκέπτες του
Pin It