Στα πλαίσια της ανανέωσης της Σειράς Μαθημάτων CSS, πρόσθεσα μια καινούργια ενότητα την Box model, η οποία παρουσιάζει τον ορισμό του Box model και τις τρεις ιδιότητες που έχουν τα στοιχεία μιας σελίδας. Είναι μια σημαντική προσθήκη στην Σειρά Μαθημάτων που επιτέλους βρήκα τον χρόνο να την ολοκληρώσω
Pin It