Μπορούμε να ελέγξουμε αν οι ιστοσελίδες μας είναι γραμμένες σύμφωνα με το πρότυπο της XHTML 1.0. H W3C έχει αναπτύξει μια web εφαρμογή στην οποία πληκτρολογούμε το url της ιστοσελίδας μας και μας βγάζει μια λίστα με τα σημεία στον κώδικα μας που δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο, ανάλογα βέβαια και το DTD που έχουμε επιλέξει. Δηλαδή σε ένα XHTML έγγραφο με strict DTD, η εφαρμογή θα περιμένει να μην "δει" στον κώδικα ετικέτες που αποκλείστηκαν από την HTML 4.01 και να τηρούνται οι κανόνες σύνταξης της XHTML 1.0. Επίσης θα "δει" λάθος στην χρήση frames. Σε ένα έγγραφο με transitional DTD, η εφαρμογή δεν θα "δει" λάθος στις ετικέτες που έχουν αποκλειστεί από την HTML 4.01. Ενώ σε ένα XHTML έγγραφο με frameset DTD δεν θα "δει" λάθος στην χρήση frames.

Για να ελέγξετε την δική σας ιστοσελίδα, επισκέπτεται την σελίδα http://validator.w3.org/
Pin It