Με την ιδιότητα title δίνουμε στα στοιχεία της σελίδας μας έναν τίτλο. Στους περισσότερους browsers, όταν αφήνουμε για λίγο τον δείκτη του ποντικιού μας επάνω στο στοιχείο που περιέχει την ιδιότητα title, εμφανίζεται o τίτλος αυτός μέσα σε ένα πλαίσιο

Παράδειγμα

Η ιδιότητα title
<abbr title="GREECE">GR</abbr><br />
<abbr title="Saint">St.</abbr> John <br />
<acronym title="North Atlantic Treaty Organization">NATO</acronym>gt;<br />
<a title="WLearn.gr link" href="http://www.wlearn.gr" target="_blank">wlearn.gr</a>
Pin It