Η εφαρμογή TaxFree δημιουργήθηκε από την Altec και προσφέρεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της εταιρίας

Όνομα εφαρμογής: TaxFree
Τύπος εφαρμογής: τοπική εφαρμογή που τρέχει στον υπολογιστή σας
Ιστοσελίδα εφαρμογής: http://swsupport.altec.gr/eservices/taxfree/contact.asp

Εγγραφή στην εφαρμογή
Δεν απαιτείται εγγραφή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για download από την ιστοσελίδα της Altec

Εγκατάσταση εφαρμογής
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε αρχείο .exe το οποίο πρέπει να τρέξουμε για να αρχίσει η εγκατάσταση. Η διαδικασία εγκατάστασης είναι πολύ εύκολη και ολοκληρώνεται σε 3 βήματα, χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιο από αυτά. Το κλασικό δηλαδή, επόμενο – επόμενο – επόμενο – τέλος.

Διαδικασία εισαγωγής νέας απόδειξης
Η διαδικασία εισαγωγής αποδείξεων αρχίζει με το κουμπί Νέα Εγγραφή όπου βρίσκετε στην κύρια οθόνη της εφαρμογής. Τα στοιχεία που ζητάει για μία απόδειξη είναι τα παρακάτω:
    - Ημερομηνία
    - Αριθμός
    - Ποσό
    - ΑΦΜ
    - Εταιρία
    - Κατηγορία
    - Ομάδα
    - Σχόλιο
    - Α/Α σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε την σειρά εμφάνισης των αποδείξεων

Αν και ελέγχεται η εγκυρότητα του ΑΦΜ, η εφαρμογή μας επιτρέπει να καταχωρήσουμε την απόδειξη ακόμη και όταν το ΑΦΜ που πληκτρολογούμε δεν είναι έγκυρο. Στα πεδία ΑΦΜ και επωνυμία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από λίστα επιλογών όπου εμφανίζονται όλα τα καταχωρημένα ΑΦΜ και οι καταχωρημένες επωνυμίες αντίστοιχα. Αν επιλέξουμε ΑΦΜ από την λίστα επιλογών τότε η επωνυμία συμπληρώνεται αυτόματα. Αντίστοιχα αν επιλέξουμε επωνυμία από την λίστα επιλογών τότε το ΑΦΜ συμπληρώνεται αυτόματα

Μια πολύ σημαντική δυνατότητα η οποία μας γλυτώνει αρκετό χρόνο είναι ότι η διαδικασία καταχώρισης μιας απόδειξης, γεμίζει αυτόματα τον πίνακα όπου αποθηκεύονται οι επωνυμίες των εταιριών και τα ΑΦΜ τους. Έτσι δεν χρειάζονται ξεχωριστές καταχωρήσεις στον πίνακα όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία των εταιριών.

Εμφάνιση αποδείξεων
Τα στοιχεία των καταχωρημένων αποδείξεων βρίσκονται στην κύρια οθόνη της εφαρμογής σε μορφή πίνακα. Στο τέλος του πίνακα υπάρχει το συνολικό ποσό των καταχωρημένων αποδείξεων καθώς και η ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας απόδειξης

Εξαγωγή αποδείξεων
Μπορούμε να εκτυπώσουμε την λίστα των αποδείξεων καθώς και να εξάγουμε τα στοιχεία σε αρχείο excel

Αλλες δυνατότητες
Μπορούμε να έχουμε μια οπτική άποψη των ποσών των αποδείξεων μας με δύο τρόπους:
με αριθμητικό τρόπο, όπου εμφανίζει τα συνολικό ποσά των αποδείξεων
με χρήση γραφημάτων, όπου μπορούμε να δούμε σε μορφή γραφήματος με στήλες ή σε μορφή πίτας τα συνολικά ποσά των αποδείξεων

Μπορούμε να ορίσουμε το εύρος των αποδείξεων που θα εισαχθούν σαν πηγή δεδομένων στα στατιστικά, επιλέγοντας ημερομηνία καταχώρισης της απόδειξης (από - έως) και επιλέγοντας τον τρόπο ομαδοποίησης των αποδείξεων, δηλαδή ή ανά κατηγορία ή ανά ομάδα ή ανά μήνα

Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης αποδείξεων για περισσότερα από ένα άτομα διατηρώντας έτσι ξεχωριστά δεδομένα για κάθε χρήστη. Αυτό επιτυγχάνεται πατώντας δεξί κλικ στην αριστερή στήλη της εφαρμογής και επιλέγοντας την επιλογή ‘Νέο Πρόσωπο’ από το μενού που εμφανίζεται.

Υπάρχει κουμπί με το οποίο γίνεται αυτόματα update της εφαρμογής με τις τελευταίες ενημερώσεις.

Το περιβάλλον της εφαρμογής
Όλες οι επιλογές της εφαρμογής είναι ομαδοποιημένες μέσα σε tabs (καρτέλες). Τα tabs που περιέχει η εφαρμογή είναι τα παρακάτω:
    - αποδείξεις
    - στατιστικά
    - πίνακες
    - εργασίες
    - βοήθεια

Πολύ εύχρηστο περιβάλλον χωρίς περιττά κουμπιά στην κύρια οθόνη της εφαρμογής

Screenshots
Pin It