Με την ιδιότητα style ορίζουμε στυλ για τα στοιχεία της σελίδας μας
Μάθετε CSS

Παράδειγμα 1

Η ιδιότητα style
<p>Με την ιδιότητα style ορίζουμε <span style="color: red; font-family: Verdana; font-size:18px">στυλ</span> για τα στοιχεία της σελίδας μας</p>

Αποτέλεσμα στον browser:

Με την ιδιότητα style ορίζουμε στυλ

Παράδειγμα 2

Η ιδιότητα style σε παράγραφο
<p style="color: purple; font-family: Verdana; font-size:10px; font-weight: bold; border-top: 2px double #cccccc; border-bottom: 2px double #cccccc; border-left: 2px double #cccccc; border-right: 2px double #cccccc;">Με την ιδιότητα style ορίζουμε για τα στοιχεία της σελίδας μας</p>

Αποτέλεσμα στον browser:

Με την ιδιότητα style ορίζουμε για τα στοιχεία της σελίδας μας

Σχετικά Θέματα

Μαθήματα CSS
Pin It