Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι standard ιδιότητες που μπορούν να πάρουν οι HTML ετικέτες. Με την σημείωση (HTML5) εμφανίζονται οι νέες ιδιότητες που προστέθηκαν στην HTML5.

Ιδιότητα Τιμή Περιγραφή
accesskey χαρακτήρες ορίζουμε έναν χαρακτήρα του πληκτρολογίου με τον οποίο, όταν θα τον πατάμε μαζί με το κουμπί ALT, θα έχουμε άμεση προσπέλαση σε κάποιο στοιχείο της σελίδας (δηλαδή λειτουργεί σαν συντόμευση). Περισσότερα...
class όνομα class ορίζουμε στυλ (Cascading Style Sheets - CSS) για τα στοιχεία της σελίδας μας. Με την βοήθεια της CSS ορίζουμε την εμφάνιση (το χρώμα, το μέγεθος, κτλ.) των στοιχείων της σελίδας. Περισσότερα...
contenteditable (HTML5) true
false
Επιτρέπει ή όχι την επεξεργασία του περιεχομένου από τον χρήστη
contextmenu (HTML5) menu id Ορίζει το μενού ενός στοιχείου
 
data-μιαΤιμή (HTML5) τιμή Ο συντάκτης μιας σελίδας μπορεί να ορίσει τις δικές του ιδιότητες για το περιεχόμενο της. Μια ιδιότητα αρχίζει με "data-" και ακολουθεί το όνομα που της δίνει ο συντάκτης.
dir ltr
rtl
Ορίζει την κατεύθυνση του κειμένου. Σε κάποιες γλώσσες, κυρίως των ανατολικών χωρών όπως τα κνέζικα, η κατεύθυνση του κειμένου είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η ιδιότητα dir δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει την εμφάνιση τέτοιων γλωσσών στο Web. Περισσότερα...
draggable (HTML5) true
false
auto
Ορίζει αν το άρθρο μπορεί να συρθεί
hidden (HTML5) hidden Ορίζει ένα άρθρο σαν μη σχετικό. Τα άρθρα που ορίζονται σαν μη σχετικά δεν εμφανίζονται
id όνομα id Ορίζει στα στοιχεία της σελίδας μας ένα μοναδικό όνομα το οποίο το χρησιμοποιούμε για να αναφερόμαστε στα στοιχεία αυτά είτε μέσα από αρχεία script είτε μέσα από CSS στυλ. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στην ίδια σελίδα δύο ή και περισσότερα στοιχεία με το ίδιο όνομα. Περισσότερα...
item (HTML5) empty
URL
Η ιδιότητα αυτή ομαδοποιεί στοιχεία (elements)
itemprop (HTML5) url
τιμη group
Η ιδιότητα αυτή ομαδοποιεί στοιχεία (items)
lang κωδικός χώρας (όπως en, gr, κτλ) ορίζει την γλώσσα του κειμένου ενός στοιχείου της σελίδας. Με την χρήση της ιδιότητας αυτής βοηθάμε μια μηχανή αναζήτησης (όπως το Google) να ξεχωρίσει σε τι γλώσσα είναι γραμμένο το κείμενο στην σελίδα μας. Περισσότερα...
spellcheck (HTML5) true
false
Ορίζει αν το άρθρο έχει περάσει από ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο
style κώδικας css Ορίζει στυλ για τα στοιχεία της σελίδας μας. Περισσότερα...
subject (HTML5) id Ορίζει τα αντίστοιχα στοιχεία του άρθρου
tabindex αριθμός Ορίζει την σειρά tab ενός στοιχείου. Περισσότερα...
title κείμενο στα στοιχεία της σελίδας μας έναν τίτλο. Στους περισσότερους browsers, όταν αφήνουμε για λίγο τον δείκτη του ποντικιού μας επάνω στο στοιχείο που περιέχει την ιδιότητα αυτή, εμφανίζεται o τίτλος αυτός μέσα σε ένα πλαίσιο. Περισσότερα...
Pin It