Το XML sitemap είναι ένα αρχείο xml που δημιουργείται απο τον διαχειριστή ενός website και βρίσκεται στο root directory του. Περιέχει όλα τα URLs του website, καθώς επίσης και ένα σύνολο πληροφοριών για αυτά.

Ένα πολύ μικρό παράδειγμα ενός sitemap.xml είναι το παρακάτω. Και λέω μικρό γιατί περιέχει μόλις 3 URLS. Ένα συνηθισμένο sitemap.xml περιέχει εκατοντάδες ή χιλιάδες URLs:
Παράδειγμα ενός αρχείου sitemap.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
  http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">

  <url>
    <loc>https://www.wlearn.gr/</loc>
    <changefreq>daily</changefreq>
    <priority>1.0</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://www.wlearn.gr/index.php/how-to-google-chrome/</loc>
    <changefreq>yearly</changefreq>
    <priority>0.9</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://www.wlearn.gr/index.php/how-to-youtube/</loc>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.9</priority>
  </url>
<urlset>
Αρχίζει με την ετικέτα <urlset> και τελειώνει με την ετικέτα τέλους </urlset>.

Μέσα στις ετικέτες αυτές υπάρχουν πολλά σετ ετικετών <url> και </url> που αντιστοιχούν σε κάθε URL του website. Μέσα στις ετικέτες αυτές αποθηκεύονται τα ίδια τα URLs καθώς και άλλες πληροφορίες για αυτά.

Το URL μιας ιστοσελίδας βρίσκεται μέσα στις ετικέτες <loc> και </loc>.

Στις ετικέτες <changefreq> και </changefreq> μπορεί ο διαχειριστής να ορίσει η συχνότητα με την οποία ενημερώνει την ιστοσελίδα του και μπορεί να πάρει μία απο τις τιμές: always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never.

Οι ετικέτες <priority> και </priority> περιέχουν έναν αριθμό απο το 0.0 έως το 1.0. Ο αριθμός αυτός δηλώνει την προτεραιότητα των ιστοσελίδων κατά την διαδικασία crawling. Έτσι μια ιστοσελίδα που έχει priority 1.0 είναι σημαντικότερο να γίνει crawling από μια ιστοσελίδα με priority 0.8.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την σύνταξη του κώδικα ενός αρχείο sitemap.xml, επισκεφτείτε το sitemaps.org.
Pin It