Οι ψευδοκλάσεις της CSS χρησιμοποιούνται για να προσθέσουν εφέ σε ορισμένα στοιχεία της σελίδας μας

Σύνταξη ψευδοκλάσεων

Η σύνταξη των ψευδοκλάσεων είναι η παρακάτω:
Σύνταξη ψευδοκλάσεων
επιλογέας:ψευδοκλάση {
ιδιότητα: τιμή;
}
Σύνταξή με την τιμή class:
Σύνταξη ψευδοκλάσεων με την τιμή class
επιλογέας.τιμή_της_ιδιότητας_class:ψευδοκλάση {
ιδιότητα: τιμή;
}
Μερικές από τις ψευδοκλάσεις είναι οι :
  • :link, εφαρμόζεται το στυλ με την ψευδοκλάση αυτή, όταν ο χρήστης δεν έχει επισκεφθεί παλαιότερα τον σύνδεσμο
  • :visited, εφαρμόζεται το στυλ με την ψευδοκλάση αυτή, όταν ο χρήστης έχει επισκεφθεί παλαιότερα τον σύνδεσμο
  • :hover, εφαρμόζεται το στυλ με την ψευδοκλάση αυτή, όταν ο χρήστης τοποθετεί τον δείκτη του ποντικιού του επάνω απο τον σύνδεσμο
  • :active, εφαρμόζεται το στυλ με την ψευδοκλάση αυτή, όταν ο χρήστης έχει πατημένο το αριστερό κλικ του ποντικιού του επάνω στον σύνδεσμο

Χρήση των ψευδοκλάσεων στους συνδέσμους

Παραδείγματα

Ψευδοκλάσεις στους συνδέσμους
Με την χρήση των ψευδοκλάσεων στους συνδέσμους, μπορούμε να προσθέσουμε εφέ σ"αυτούς

Pin It