Την στιγμή που μπήκα στην ιστοσελίδα, ο αριθμός χρηστών της εφαρμογής ήταν 48.199

Όνομα εφαρμογής: My-Money.gr
Τύπος εφαρμογής: web εφαρμογή. Πρέπει να είστε συνδεμένοι στο Internet για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.
Ιστοσελίδα εφαρμογής: http://www.my-money.gr

Εγγραφή στην εφαρμογή
Η εγγραφή στην εφαρμογή απαιτεί τα ελάχιστα στοιχεία, δηλαδή ένα email και έναν κωδικό. Δεν στέλνουν επιβεβαιωτικό email. Αμέσως μετά την εγγραφή, μπορούμε να συνδεθούμε στην εφαρμογή

Διαδικασία εισαγωγής νέας απόδειξης
Η διαδικασία καταχώρησης μιας απόδειξης είναι πολύ απλή. Τα στοιχεία που ζητάει για την καταχώριση μιας απόδειξης είναι:
     - ημερομηνία
     - ΑΦΜ
     - επωνυμία εταιρίας
     - αρ. απόδειξης
     - ποσό
     - κατηγορία απόδειξης, (όπως αυτοκίνητο, διασκέδαση, ενοίκιο και πολλά άλλα). Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες που φαίνονται να καλύπτουν τις ανάγκες των περισσοτέρων. Δεν υπάρχει δυνατότητα για δημιουργία επιπλέον κατηγοριών

Η εφαρμογή παρέχει έλεγχο του ΑΦΜ που πληκτρολογούμε! Αν είναι σωστός, τότε η επωνυμία συμπληρώνεται αυτόματα. Αν πάλι, από δικό μας λάθος στην πληκτρολόγηση, δεν είναι σωστός τότε δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εισαγωγή της απόδειξης. Η λειτουργία αυτή μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια, καθώς δεν μας αφήνει περιθώρια λάθους κατά την διαδικασία πληκτρολόγησης των ΑΦΜ.

Εμφάνιση αποδείξεων
Τα στοιχεία των αποδείξεων εμφανίζονται σε μορφή πίνακα. Για κάθε μια απόδειξη έχουμε την δυνατότητα επεξεργασίας ή διαγραφής της. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης αποδείξεων με τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης:
     - την ημερομηνία απόδειξης
     - την ημερομηνία καταχώρισης
     - αποδείξεις που εκδόθηκαν τον τρέχον μήνα
     - αποδείξεις που καταχωρήθηκαν τον τρέχον μήνα
     - αποδείξεις που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα
     - αποδείξεις που καταχωρήθηκαν τον προηγούμενο μήνα

Εξαγωγή αποδείξεων
Μπορούμε να τυπώσουμε τα στοιχεία των αποδείξεων που καταχωρήσαμε. Επίσης έχουμε την δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων των αποδείξεων στις παρακάτω μορφές:
     - μορφή Κειμένου (.txt)
     - μορφή Excel (.xls)
     - μορφή Excel (.csv)
     - Fixed Length Κειμένου (.txt)

Το περιβάλλον της εφαρμογής
Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι αρκετά λυτό και φιλικό. Υπάρχει ένα κεντρικό μενού με τις εξής επιλογές:
     - Καταχώρηση
     - Διαχείριση
     - Στατιστικά
     - Εκτύπωση
     - Download

Screenshots: