Η ιδιότητα lang ορίζει την γλώσσα του κειμένου ενός στοιχείου της σελίδας. Με την χρήση της ιδιότητας αυτής βοηθάμε μια μηχανή αναζήτησης (όπως το Google) να ξεχωρίσει σε τι γλώσσα είναι γραμμένο το κείμενο στην σελίδα μας

Παραδείγμα

Η ιδιότητα lang σε παράγραφο
<p lang="gr">Αυτή η παράγραφος είναι στα ελληνικά</p>
<p lang="en">This paragraph is in english</p>
<p lang="fr">Ce paragraphe est en francais.</p>
Pin It