Στην σελίδα μας μπορούμε να εισάγουμε Λίστες. Μια λίστα είναι κάπως έτσι:
  • Coffee
  • Tea
  • Milk

Μη αριθμημένη λίστα

Μη αριθμημένη λίστα
<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ul>
Η ετικέτα <ul> εισάγει μια μη αριθμημένη λίστα στην σελίδα μας. Το ul είναι τα δύο πρώτα γράμματα από το Unordered List. Η ετικέτα <li> προσθέτει γραμμές στην λίστα. Η ιδιότητα type της ετικέτας <ul> ορίζει το σύμβολο που μπαίνει μπροστά από κάθε γραμμή της λίστας. Οι τιμές που παίρνει η ιδιότητα type είναι οι εξής: disc, circle, square

Η ετικέτα <dir> κάνει την ίδια δουλιά με την ετικέτα <ul>. Ο παραπάνω κώδικας αν γραφεί έτσι:
Μη αριθμημένη λίστα με την ετικέτα <dir>
<dir>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</dir>
Η ετικέτα <dir> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5

Αριθμημένη λίστα

Αριθμημένη λίστα
<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>
Η ετικέτα <ol> εισάγει μια αριθμημένη λίστα στην σελίδα μας, Το ol είναι τα δύο πρώτα γράμματα από το Ordered List. Η ιδιότητα type της ετικέτας <ol> ορίζει τον τύπο της ταξινόμησης. Οι τιμές που παίρνει η ιδιότητα type είναι οι εξής: A, a, I, i

Λίστα ορισμών

Λίστα ορισμών
<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>Black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>White cold drink</dd>
</dl>
Η ετικέτα <dl> εισάγει μια λίστα ορισμών στην σελίδα μας, Το dl είναι τα δύο πρώτα γράμματα από το Definition List. Η ετικέτα <dt> ορίζει τον περιγραφικό τίτλο των γραμμών που ακολουθούν, οι οποίες γραμμές ορίζονται από την ετικέτα <dd>
Pin It