Στην HTML υπάρχουν ετικέτες που ορίζουν την εμφάνιση του κειμένου. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτές οι ετικέτες

Η ετικέτα <b>, <strong> και <big>

Και οι τρεις αυτές ετικέτες εμφανίζουν το κείμενο με έντονη μορφή. Η <b> και <strong> έχουν την ίδια ακριβώς επίδραση στο κείμενο, ενώ η <big> εμφανίζει το κείμενο με έντονη μορφή όπως οι <b> και <strong> αλλά με ελαφρώς μεγαλύτερα γράμματα.
Κείμενο με έντονους χαρακτήρες
<b>Αυτό το κείμενο είναι bold</b>
<strong>Αυτό το κείμενο είναι strong</strong>
<big>Αυτό το κείμενο είναι big</big>
Η ετικέτα <big> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5

Η ετικέτα <em>

Η ετικέτα <em> εμφανίζει το κείμενο με πλάγιους και κάπως αχνά γραμμένους χαρακτήρες. Το em είναι τα δύο πρώτα γράμματα από την λέξη emphasize.
Κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες
<em>Αυτό το κείμενο είναι emphasized</em>

Η ετικέτα <i>

Η ετικέτα <i> εμφανίζει το κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες. Το i είναι το πρώτο γράμμα από την λέξη italics
Κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες
<i>Αυτό το κείμενο είναι italic</i>
Στην HTML 4.01, η ετικέτα <i> ορίζει απλά ένα κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες. Στην HTML5 ορίζει ένα κείμενο συγκεκριμένου τύπου

Η ετικέτα <u>

Η ετικέτα <u> εμφανίζει το κείμενο υπογραμμισμένο. Το u είναι το πρώτο γράμμα από την λέξη underline
Υπογραμισμένο κείμενο
<u>Αυτό το κείμενο είναι υπογραμμισμένο</u>
Η ετικέτα <u> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5

Η ετικέτα <small>

Η ετικέτα <small> εμφανίζει το κείμενο με μικρούς χαρακτήρες.
Κείμενο με μικρούς χαρακτήρες
<small>Αυτό το κείμενο είναι μικρότερο σε μέγεθος από το κανονικό</small>

Η ετικέτες <sub> και <sup>

Η ετικέτα <sub> τοποθετεί το κείμενο σαν μαθηματική βάση, δηλαδή σε χαμηλότερο σημείο απ' ότι βρίσκεται το υπόλοιπο κείμενο.
Κείμενο σαν εκθέτης και μαθηματική βάση
<sub>Αυτό το κείμενο είναι μαθηματική βάση</sub>

Η ετικέτα <sup> τοποθετεί το κείμενο σαν μαθηματικό εκθέτη, δηλαδή σε ψηλότερο σημείο απ' ότι βρίσκεται το υπόλοιπο κείμενο.
<sup>Αυτό το κείμενο είναι εκθέτης</sup>

Γραμματοσειρές υπολογιστών

Τις παρακάτω ετικέτες τις χρησιμοποιούμε κυρίως για να εμφανίσουμε κώδικα από μια γλώσσα προγραμματισμού.

Η ετικέτα <code> εμφανίζει το κείμενο έτσι ώστε να μοιάζει με κώδικα μιας γλώσσας προγραμματισμού.
Κείμενο σαν κώδικα γλώσσας προγραμματισμού
<code>Αυτό το κείμενο είναι κώδικας</code>

Την ετικέτα <var> την χρησιμοποιούμε για να εμφανίσουμε μια μεταβλητή του κώδικα μιας γλώσσας προγραμματισμού
Κείμενο σαν κώδικα γλώσσας προγραμματισμού
<var>Αυτό το κείμενο είναι μεταβλητή</var>

H ετικέτα <tt> εμφανίζει το κείμενο σαν κείμενο από τηλέτυπο
Κείμενο σαν κώδικα γλώσσας προγραμματισμού
<tt>Αυτό το κείμενο είναι κείμενο τηλετύπου</tt>

Δοκίμασε τα όλα μαζί

Πειραματίσου με τον κώδικα αλλάζοντας τον και δες το αποτέλεσμα που προκύπτει

Δοκίμασε το
Pin It