Οι ποιο βασικές HTML ετικέτες καθορίζουν επικεφαλίδες, παραγράφους και γραμμές

Επικεφαλίδες

Οι HTML επικεφαλίδες είναι κείμενο που εμφανίζετε με μεγάλα και έντονα γράμματα. Οι επικεφαλίδες ορίζονται από τις ετικέτες <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> και <h6>. Με την <h1> ορίζουμε την μεγαλύτερη ετικέτα ενώ με την <h6> την μικρότερη.

Επικεφαλίδες
<h1>Αυτή είναι μια επικεφαλίδα</h1>
<h2>Αυτή είναι μια επικεφαλίδα</h2>
<h3>Αυτή είναι μια επικεφαλίδα</h3>
<h4>Αυτή είναι μια επικεφαλίδα</h4>
<h5>Αυτή είναι μια επικεφαλίδα</h5>
<h6>Αυτή είναι μια επικεφαλίδα</h6>
Πριν και μετά την επικεφαλίδα εισάγεται αυτόματα στον browser μια κενή γραμμή

Παράγραφοι

Οι παράγραφοι ορίζονται από το ζευγάρι ετικετών <p> και </p>

Παράγραφοι
<p>Αυτή είναι μια παράγραφος</p>
<p>Αυτή είναι μια άλλη παράγραφος</p>
<p>Αυτή είναι μια τρίτη παράγραφος</p>
Δοκιμάστε να εισάγετε παραγράφους
Πριν και μετά την παράγραφο εισάγεται αυτόματα στον browser μια κενή γραμμή

Αλλαγή γραμμής

Η ετικέτα <br /> χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να τελειώσουμε μια γραμμή κειμένου και να αρχίσουμε μια καινούργια
Αλλαγή γραμμής
Αυτή είναι μια γραμμή<br />
Αυτή είναι μια άλλη γραμμή<br />
Αυτή είναι μια τρίτη γραμμή
Δοκιμάστε να εισάγετε γραμμές

Οριζόντια γραμμή

Η οριζόντια γραμμή είναι ένα απλό γραφικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην σελίδα μας (κυρίως σαν διαχωριστικό). Με την ετικέτα <hr> τοποθετούμε μια οριζόντια γραμμή στην σελίδα μας.
Οριζόντια γραμμή
Αυτή είναι μια οριζόντια γραμμή
<hr>
Δοκιμάστε να εισάγετε οριζόντιες γραμμές
Στην HTML5 με την ετικέτα <hr> τοποθετούμε μια οριζόντια γραμμή στην σελίδα μας, αλλα και σηματοδοτούμε με αυτήν την αλλαγή στο περιεχόμενο της σελίδας

Σχόλια στην HTML

Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να γράφουμε σημειώσεις μέσα στον πηγαίο κώδικα. Δεν εμφανίζονται στην οθόνη του browser. Ένας λόγος για να χρησιμοποιήσουμε σχόλια μέσα σε ένα html αρχείο είναι να γράψουμε την ημερομηνία που δημιουργήσαμε το αρχείο. Ένα σχόλιο αρχίζει με το <!-- και τελειώνει με το -->
Σχόλια στην HTML
<!-- Αυτό είναι ένα σχόλιο και δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη του browser -->
Δοκιμάστε να εισάγετε σχόλια στον κώδικα

Δοκίμασε τα όλα μαζί

Πειραματίσου με τον κώδικα αλλάζοντας τον και δες το αποτέλεσμα που προκύπτει

Δοκίμασε το
Pin It