Διαβάζοντας πολλά βιβλία και ιστοσελίδες για την HTML διαπίστωσα ότι πριν μπουν στην διαδικασία να παρουσιάσουν την γλώσσα HTML, παρουσιάζουν στην εισαγωγή τους μερικές έννοιες σχετικά με το internet και πως αυτό λειτουργεί - έννοιες όπως: World Wide Web ( WWW), πρωτόκολλα επικοινωνίας, Servers και πολλά άλλα. Επειδή δεν θέλω να είμαι εγώ η εξαίρεση στον κανόνα αυτόν, σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζω μερικές από αυτές τις έννοιες. Με λίγα λόγια παρουσιάζω το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι ιστοσελίδες και κατ' επέκταση η ίδια η HTML, καθώς είναι η γλώσσα με την οποία κατασκευάζουμε τις ιστοσελίδες.

Τι είναι το World Wide Web (WWW) ;

Το World Wide Web (ή σκέτο Web όπως συνηθίζουμε να το αποκαλούμε) είναι ένα μεγάλο δίκτυο από υπολογιστές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους για να μοιραστούν ηλεκτρονική πληροφορία. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας HTTP.

Τι είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας HTTP ;

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας HTTP είναι η πιο δημοφιλής μορφή επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών στο Web. HTTP είναι το ακρώνυμο του Hyper Text Transfer Protocol που σημαίνει πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου.

Τι είναι το υπερκείμενο (hypertext) ;

Το υπερκείμενο είναι ένα σύνολο πληροφοριών μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε με μη γραμμικό τρόπο με την βοήθεια συνδέσμων. Δηλαδή μπορούμε να μεταβαίνουμε εύκολα από ένα σημείο σε ένα άλλο, να επιστρέφουμε για να ξαναδιαβάζουμε ένα θέμα, να μεταβαίνουμε σε ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει και γενικά να μπορούμε να διαβάζουμε και να κινούμαστε μέσα σε κείμενο και άλλες μορφές οπτικοακουστικής πληροφορίας ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε αλλά και με το χρόνο που διαθέτουμε για να το κάνουμε.


Στην παραπάνω εικόνα οι κόκκινες γραμμές παριστάνουν τους συνδέσμους με τους οποίους μεταβαίνουμε από μια σελίδα σε μια άλλη. Οι σύνδεσμοι, με λίγα λόγια, υλοποιούν την έννοια του υπερκειμένου

Πως δουλεύει το Web ;

Το Web είναι μια υπηρεσία του Internet στην οποία όπως είπαμε επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες οι υπολογιστές μεταξύ τους. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται σε έγγραφα που ονομάζονται ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες είναι αρχεία που βρίσκονται σε υπολογιστές που ονομάζονται Web Servers (οι οποίοι είναι 24 ώρες το 24ωρό συνδεδεμένοι στο Internet ώστε να μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να συνδεθούμε και να ανακτήσουμε μια ιστοσελίδα που βρίσκεται σε αυτούς), ενώ οι υπολογιστές που συνδέονται στους Web Servers για να ανακτήσουν τις ιστοσελίδες λέγονται Web Clients.

Την στιγμή που ανοίξατε αυτήν την ιστοσελίδα, ο υπολογιστή σας λειτούργησε σαν Web Client και συνδέθηκε στον Web Server ο οποίος φιλοξενεί την ιστοσελίδα του wlearn.gr

Τι είναι ο web browser ;

Οι Web Clients χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα για να ανακτήσουν τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων που βρίσκονται στους Web Servers. Αυτό το πρόγραμμα ονομάζεται Web browser (πρόγραμμα παρουσίασης ιστοσελίδων ή πρόγραμμα πλοήγησης). Δύο είναι οι κύριες δουλειές του Web browser:

1. να μπορεί να προσπελάσει τις ιστοσελίδες μετά από μια αίτηση του χρήστη και
2. να εμφανίζει τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων.

Οι ιστοσελίδες περιέχονται από οδηγίες για τον τρόπο που θα εμφανίσουν τα περιεχόμενα τους στον Web browser. Οι Web browsers διαβάζουν τις οδηγίες αυτές και εμφανίζουν τις σελίδες στην οθόνη μας. Οι οδηγίες αυτές είναι γραμμένες στην γλώσσα HTML.

Ορισμένοι από τους πιο δημοφιλής Web browsers είναι οι : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera.
Pin It