Σας αρέσει να σχολιάζετε συχνά τα video που βλέπετε στο Youtube; Ακολουθώντας τα απλά βήματα αυτού του how-to μπορείτε να το κάνετε πιο επαγγελματικά. Συμπεριλαμβάνοντας ένα χρονικό link που οδηγεί σε συγκεκριμένο σημείο του video, προσδίδετε στο σχόλιο σας μια επιπλέον πληροφορία. Έτσι ο δημιουργός αλλά και οι υπόλοιποι που διαβάζουν το σχόλιο σας, όχι μόνο θα γνωρίζουν σε ποιο σημείο του video αναφέρεστε, αλλά θα μπορούν πατώντας το link να μεταπηδήσουν και να δουν την συγκεκριμένη σκηνή.

Βήματα:

1
Ανοίξτε την εφαρμογή Youtube. Αν χρησιμοποιείτε PC ανοίξτε το Youtube στον browser σας.
2
Εντοπίστε και ανοίξτε το video στο οποίο θέλετε να αφήσετε σχόλιο.
3
Πλοηγηθείτε μέσα στο video και πατήστε παύση (pause) στο σημείο για το οποίο θέλετε να αναφερθείτε στο σχόλιο σας.
4
Καταγράψτε στην μνήμη σας το λεπτό και το δευτερόλεπτο του σημείου που σταματήσατε. Στο παράδειγμα μας είναι το 0:41
5
Πληκτρολογήστε το σχόλιο σας συμπεριλαμβάνοντας το χρονικό σημείο όπως στην παρακάτω εικόνα.
6
Δημοσιεύστε το σχόλιο σας. Όταν δημοσιευθεί το σχόλιο σας τότε το χρονικό σημείο που πληκτρολογήσατε θα εμφανίζεται σαν σύνδεσμος και όποιος τον πατάει θα μπορεί να δει αμέσως την συγκεκριμένη σκηνή του video.
Pin It