Χρησιμοποιείτε το Firefox και θέλετε να αποτρέψετε κάποιες ιστοσελίδες να φορτωθούν; Παρόλλο που ο Firefox δεν περιέχει κάποιο ενσωματωμένο εργαλείο που να μπλοκάρει τις ιστοσελίδες που θέλετε, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Add-on ονόματι BlockSite που κάνει αυτήν την δουλειά. Διαβάστε στα παρακάτω βήματα πώς να εγκαταστήσετε και πώς να χρησιμοποιήσετε το BlockSite add-on.

Βήματα:

Εγκατάσταση του BlockSite στον Firefox σας

1
Ανοίξτε τον Firefox σας.
2
Από το οριζόντιο κύριο μενού του Firefox επιλέξτε Εργαλεία > Πρόσθετα (αν δεν βλέπετε το μενού πατήστε το κουμπί του πληκτρολογίου σας Alt για να εμφανιστεί).
3
Πατήστε το κουμπί Λήψη περισσότερων πρόσθετων.
4
Στο πεδίο αναζήτησης που θα βρείτε επάνω δεξιά πληκτρολογήστε blocksite και πατήστε Enter.
5
Από την λίστα με τα αποτελέσματα αναζητήστε την γραμμή του Add-on BlockSite και πατήστε το κουμπί εγκατάσταση.
6
Αν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση τον Firtefox, κάντε το.

Χρήση του BlockSite

1
Από το οριζόντιο κύριο μενού του Firefox επιλέξτε Εργαλεία > Πρόσθετα (αν δεν βλέπετε το μενού πατήστε το κουμπί του πληκτρολογίου σας Alt για να εμφανιστεί).
2
Πατήστε το κουμπί Επεκτάσεις.
3
Από την λίστα των εγκατεστημένων επεκτάσεων του Firefox σας εντοπίστε την γραμμή του BlockSite και πατήστε το κουμπί Επιλογές.
4
Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές Enable BlockSite, Enable warning messages και Enable link removal είναι τσεκαρισμένες.
5
Πατήστε το κουμπί Add (1) και στο μικρό παραθυράκι που εμφανίζεται πληκτρολογήστε ή επικολλήστε την διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλετε να μπλοκάρετε (2) και έπειτα πατήστε το κουμπί OK (3).
6
Αν θέλετε να προσθαφαιρείτε διευθύνσεις ιστοσελίδων στην blacklist μόνο εσείς, το BlockSite add-on σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε κωδικό (password) ώστε μόνο εσείς να έχετε την δυνατότητα πρόσβασης στις επιλογές του BlockSite. Για να το κάνετε αυτό απλα τσεκάρετε την επιλογή Enable authentication και πληκτρολογήστε έναν κωδικό που θα θυμάστε.


Την επόμενη φορά που κάποιος προσπαθήσει να μπει στις επιλογές του BlockSite θα του ζητήσει να πληκτρολογήσει πρώτα των κωδικό αυτόν.

Συμβουλές

Αποτσεκάροντας την επιλογή Enable authentication μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον κωδικό ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στις επιλογές του BlockSite.
Μπορείτε να αφαιρεσετε από την blacklist μια διεύθυνση αν θέλετε να ξανά έχετε πρόσβαση σε αυτή πατώντας το κουμπί Remove που βρίσκεται δίπλα από την blacklist στις Επιλογές του BlockSite Add-on.
Αν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες του Firefox να έχουν πρόσβαση μόνο σε πολύ λίγες ιστοσελίδες, τότε στις Επιλογές του BlockSite τσεκάρετε την επιλογή Whitelist και προσθέστε τις ιστοσελίδες εκείνες που θέλετε να δώσετε πρόσβαση.
Μπορείτε να εξάγετε (export) την blacklist ή την whitelist ώστε να την πάρετε backup ή να την εισάγετε (import)σε άλλον Firefox που έχει επίσης εγκατεστημένο το BlockSite add-on

Video

Pin It