Δημιουργείστε Ερωτηματολόγια Ερευνών με το Google Docs - PART 1
Το PART 1 παρουσιάζει την διαδικασία δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου από την αρχή μέχρι το τέλος μετατρέποντας ένα αληθινό ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο στο Word σε ένα λειτουργικό ερωτηματολόγιο του Google Docs. Το αληθινό ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησα σαν υπόδειγμα στο Αφιέρωμα αλλά και το video έχει τίτλο "Έξυπνο Σπίτι" και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Άλκη Παυλόπουλου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ).Δημιουργείστε Ερωτηματολόγια Ερευνών με το Google Docs - PART 2
Στο PART 2 θα δείτε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του Φύλλου εργασίας στο οποίο αποθηκεύονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων. Θα μάθετε επίσης πώς να επεξεργάζεστε ή να διαγράφετε τις ερωτήσεις από το Ερωτηματολόγιο σας αλλά και πώς να το διαδώσετε ώστε να προσελκύσετε όσο το δυνατό περισσότερους ερωτώμενους.
Pin It