Όταν δημιουργείτε ένα νέο Ερωτηματολόγιο, κάτω ακριβώς από την περιγραφή του Ερωτηματολογίου στο παράθυρο επεξεργασίας του Ερωτηματολογίου εμφανίζονται ένα ή δύο δείγματα ερωτήσεων. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο δείγμα ερώτησης τον Τίτλο της πρώτης ερώτησης, το Κείμενο βοήθειας, καθώς και τον Τύπο της ερώτησης (θα αναλύσουμε παρακάτω όλους τους διαθέσιμους Τύπους ερωτήσεων, αλλα και τι είναι το Κείμενο βοήθειας). Πατήσετε το κουμπί Ολοκληρώθηκε (Done) για να προσθέσετε την ερώτηση στο Ερωτηματολόγιο.


Για κάθε επόμενη ερώτηση που θέλετε να προσθέσετε πρέπει να πατάτε το κουμπί Προσθήκη αντικειμένου (Add item) που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου και το οποίο εμφανίζει το μενού με τις διαθέσιμες μορφές που μπορούν να έχουν οι ερωτήσεις σας, όπως για παράδειγμα, απλό κείμενο, πολλαπλές επιλογές, checkboxes, επιλογές από λίστα και άλλες μορφές ερωτήσεων που βρίσκουμε σε τέτοια ερωτηματολόγια. Επίσης με το ίδιο κουμπί μπορείτε να προσθέσετε Τίτλο ενότητας ή κουμπί Αλλαγής σελίδας.


Τίτλος Ερώτησης και Κείμενο βοήθειας: όλες οι ερωτήσεις, ανεξαρτήτου μορφής, έχουν δύο κοινά στοιχεία: τον Τίτλο (title) της ερώτησης (δηλαδή την ίδια την ερώτηση) και το Κείμενο βοήθειας (help text) όπου μπορείτε να συμπεριλάβετε επιπλέον υποδείξεις και σημειώσεις για την ερώτηση που μπορούν να βοηθήσουν τον ερωτώμενο.

youtube-wΥπενθύμιση: στο video Δημιουργείστε Ερωτηματολόγια Ερευνών με το Google Docs - PART 1 μπορείτε να δείτε βήμα προς βήμα την διαδικασία δημιουργίας ενός αληθινού ερωτηματολογίου από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στην συνέχεια θα αναλύσουμε όλες τις επιλογές που έχει το κουμπί Προσθήκη αντικειμένου.

Προσθήκη Κειμένου (Text)


Προσθέτοντας ένα πεδίο Κειμένου στο Ερωτηματολόγιο σας, ο ερωτώμενος απαντάει την ερώτηση πληκτρολογώντας κείμενο σε ένα απλό πεδίο κειμένου μιας γραμμής.

Παράδειγμα προσθήκης τέτοιας μορφής ερώτησης:


Εμφάνιση ερώτησης στην δημοσιευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου:

Προσθήκη Κειμένου παραγράφου (Paragraph text)Εδώ η απάντηση δίνεται πληκτρολογώντας κείμενο σε ένα πεδίο κειμένου πολλών γραμμών.

Παράδειγμα προσθήκης τέτοιας μορφής ερώτησης:


Εμφάνιση ερώτησης στην δημοσιευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου:

Προσθήκη ερώτησης Πολλαπλών επιλογών (Multiple choice)Σε μια τέτοια ερώτηση οι ερωτώμενοι πρέπει να απαντήσουν επιλέγοντας μόνο μια από τις διαθέσιμες επιλογές που τους δίνετε. Μπορείτε να προσθέσετε όσες επιλογές επιθυμείτε σε μια ερώτηση.

Παράδειγμα προσθήκης τέτοιας μορφής ερώτησης:


Εμφάνιση ερώτησης στην δημοσιευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου:


Πατώντας τον σύνδεσμο (link) προσθήκη "Άλλου" (add "Other"), μπορείτε να προσθέσετε την επιλογή Άλλο που συχνά συναντούμε σε πολλά ερωτηματολόγια και χρησιμεύει για να εκφραστεί μια γνώμη που δεν υπάρχει στις επιλογές της ερώτησης:


Εμφάνιση Ερώτησης στην δημοσιευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου:


Διαγραφή επιλογών: μπορείτε επίσης να διαγράψετε επιλογές πατώντας το μικρό x δεξιά από τον τίτλο της επιλογής

Προσθήκη ερώτησης με Πλαίσια ελέγχου (Checkboxes)Σε ερώτηση τέτοιας μορφής ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει καμία, μια ή και περισσότερες απο τις απαντήσεις που θέλει τσεκάρωντας τα τετραγωνάκια τους. Μπορείτε να προσθέσετε όσα checkboxes επιθυμείτε.

Παράδειγμα προσθήκης τέτοιας μορφής ερώτηση:


Εμφάνιση Ερώτησης στην δημοσιευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου:


Διαγραφή επιλογών: μπορείτε επίσης να διαγράψετε επιλογές πατώντας το μικρό x δεξιά από τον τίτλο της επιλογής

Προσθήκη ερώτησης με λίστα (Choose from a list)Εδώ ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει μια επιλογή από μια λίστα. Μπορείτε να προσθέσετε όσες επιλογές επιθυμείτε μέσα στην λίστα.

Παράδειγμα προσθήκης τέτοιας μορφής ερώτηση:


Εμφάνιση Ερώτησης στην δημοσιευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου:


Διαγραφή επιλογών: μπορείτε επίσης να διαγράψετε επιλογές πατώντας το μικρό x δεξιά από τον τίτλο της επιλογής

Προσθήκη Κλίμακα (Scale)Σε τέτοιου τύπου ερώτηση ο ερωτώμενος επιλέγει βαθμό σε μια κλίμακα τιμών που εσείς ορίζετε την πρώτη και τελευταία τιμή.

Παράδειγμα προσθήκης τέτοιας μορφής ερώτησης:


Εμφάνιση ερώτησης στην δημοσιευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου:

Προσθήκη Πλέγμα (Grid)Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ομαδοποιήσετε συγγενείς ερωτήσεις που έχουν ίδιου τύπου απαντήσεις σε έναν πίνακα.

Παράδειγμα προσθήκης τέτοιας μορφής ερώτησης:


Εμφάνιση ερώτησης στην δημοσιευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου:


Κάθε γραμμή είναι και μια ερώτηση, ενώ κάθε στήλη είναι και μια επιλογή. Μπορείτε να διαγράψετε επιλογές πατώντας το μικρό x δεξιά από τον τίτλο της επιλογής.

Προσθήκη Κεφαλίδας τμήματος (Section header)Μια καλή πρακτική είναι να χωρίζετε το Ερωτηματολόγιο σας σε ενότητες με συγγενείς ερωτήσεις ώστε να διευκολύνετε τον ερωτώμενο. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον Τίτλο και την Περιγραφή της ενότητας όπου μπορείτε να περιγράψετε το θέμα των ερωτήσεων που ακολουθούν.

Παράδειγμα προσθήκης τέτοιας μορφής αντικειμένου:

Εμφάνιση αντικειμένου στην δημοσιευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου:

Προσθήκη Αλλαγής σελίδας (Page Break)Μια άλλη καλή (καλύτερη από την προσθήκη ενοτήτων κατά την γνώμη μου) πρακτική είναι να χωρίζετε το ερωτηματολόγιο σας σε σελίδες όπου κάθε σελίδα περιέχει συγγενείς ερωτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν κουράζει όσο η συμπλήρωση ενός Ερωτηματολογίου με όλες τις ερωτήσεις του στην ίδια σελίδα. Με αυτήν την επιλογή τοποθετείτε Τίτλο και Περιγραφή στην σελίδα αλλά και τα κουμπιά Πίσω/Συνέχεια στο ερωτηματολόγιο σας με τα οποία ο ερωτώμενος μπορεί να μεταβεί στην επόμενη σελίδα για να συνεχίσει με τις επόμενες ερωτήσεις ή στην προηγούμενη για να συμπληρώσει κάτι που ξέχασε.

Παράδειγμα προσθήκης τέτοιας μορφής αντικειμένου:


Εμφάνιση αντικειμένου στην δημοσιευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου:

Αλλαγή της σειράς των αντικειμένων

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την σειρά των ερωτήσεων και των άλλων αντικειμένων που έχετε προσθέσει στο Ερωτηματολόγιο σας, πατώντας το κουμπί του ποντικιού σας επάνω σε ένα αντικείμενο και σύροντας το προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα που θέλετε να το τοποθετήσετε.

youtube-wΔείτε το video Δημιουργείστε Ερωτηματολόγια Ερευνών με το Google Docs - PART 2 (5:38)  (θα ξεκινήσει απο το σημείο που παρουσιάζεται η αλλαγή σειράς των αντικειμένων)

Λειτουργίες αντικειμένων

Κάθε ένα από τα αντικείμενα έχει τρία κουμπιά τα οποία εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία κάθε αντικειμένου όταν εστιάζεται το ποντίκι σας επάνω τους.


Επεξεργασία: πατώντας το κουμπί αυτό μπορείτε να επεξεργαστείτε την ερώτηση, δηλαδή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επιλογές, να αλλάξετε τον τίτλο ή το κείμενο βοήθειας ή ακόμη και να αλλάξετε τον Τύπο του αντικειμένου.


Δημιουργία διπλοτύπου: μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ίδιο αντικείμενο το οποίο θα τοποθετηθεί ακριβώς από κάτω, αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία από την αρχή παρόμοιων αντικειμένων


Διαγραφή: διαγραφή αντικειμένου από το Ερωτηματολόγιο

youtube-w Δείτε το video Δημιουργείστε Ερωτηματολόγια Ερευνών με το Google Docs - PART 2 (4:26) και στο 5:51 (θα ξεκινήσει απο το σημείο που παρουσιάζονται οι λειτουργίες των αντικειμένων).

Αποθήκευση Ερωτηματολογίου

Παρόλο που το Google αποθηκεύει αυτόματα κατά πολύ συχνά διαστήματα το Ερωτηματολόγιο σας ενώ εσείς το επεξεργάζεστε, υπάρχει κουμπί Αποθήκευση επάνω δεξιά στο παράθυρο το οποίο μπορείτε να πατήσετε για αποθηκεύσετε το ερωτηματολόγιο σας.
Pin It