Η εφαρμογή προσφέρεται δωρεάν από το blog http://eapodiksis.blogspot.com/

Όνομα εφαρμογής: eΑποδείξεις
Τύπος εφαρμογής: τοπική εφαρμογή που τρέχει στον υπολογιστή σας
Ιστοσελίδα εφαρμογής: http://eapodiksis.blogspot.com

Εγγραφή στην εφαρμογή
Δεν απαιτείται εγγραφή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο για download από την ιστοσελίδα του blog

Εγκατάσταση εφαρμογής
Για να λειτουργήσει η εφαρμογή χρειάζεται μόνο μια απλή εξαγωγή αρχείων από το αρχείο .rar που κάναμε download από το blog. Η εφαρμογή ανοίγει με το αρχείο eApodixeis.exe

Διαδικασία εισαγωγής νέας απόδειξης
Η διαδικασία καταχώρησης μιας απόδειξης είναι πολύ απλή. Τα στοιχεία που ζητάει για την καταχώριση μιας απόδειξης είναι:
    - ημερομηνία
    - ΑΦΜ
    - επωνυμία εταιρίας
    - αρ. απόδειξης
    - ποσό

Η εφαρμογή υποστηρίζει έλεγχο εγκυρότητας του ΑΦΜ. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αντί να πληκτρολογούμε κάθε φορά το ΑΦΜ της απόδειξης, να επιλέγουμε το κατάστημα απ’ όπου προμηθευτήκαμε την απόδειξη από μια λίστα καταστημάτων που εμείς έχουμε αρχικά καταχωρίσει στον πίνακα Καταστημάτων

Μια άλλη σημαντική δυνατότητα είναι η δημιουργία κατηγοριών αποδείξεων όπου στην κάθε μια μπορούμε να ορίσουμε το ποσό που μειώνεται από τον φόρο (π.χ. για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνεται το 20% του ποσού μέχρι το ποσό των 600€) ή από το εισόδημα (π.χ. ενοίκιο σε περίπτωση μετακίνησης στην περιφέρεια, μειώνεται το 100% μέχρι του ποσού των 3600€). Τα ποσοστά για κάθε ειδική κατηγορία φόρου μπορούμε να τα εισάγουμε ώστε να εφαρμοστεί η μείωση φόρου στην κατηγορία.

Ο κατασκευαστής ισχυρίζεται ότι ανανεώνει με νέες εκδόσεις την εφαρμογή προσαρμόζοντας τα ποσοστά των ειδικών κατηγοριών φόρου όταν αυτά αλλάζουν με νόμοους του κράτους

Εμφάνιση αποδείξεων
Στην κύρια οθόνη της εφαρμογής βλέπουμε σε μορφή πίνακα όλες τις καταχωρημένες αποδείξεις. Για κάθε απόδειξη έχουμε δυνατότητα επεξεργασίας και διαγραφής, ενώ στο status bar της εφαρμογής εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός αποδείξεων και το συνολικό ποσό των καταχωρημένων αποδείξεων. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα αναζήτησης αποδείξεων με βάση τα εξής κριτήρια:
    - ημερομηνία, ΑΦΜ, Επωνυμία (για αναζήτηση στις αποδείξεις)
    - ΑΦΜ, επωνυμία, κατηγορία (για αναζήτησης στα καταστήματα)
    - όνομα (για αναζήτηση στις κατηγορίες)

Εξαγωγή αποδείξεων
Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της λίστας των αποδείξεων, αλλά και δυνατότητα εξαγωγής όλων των στοιχείων των αποδείξεων σε αρχείο excel, αρχείο csv αλλά και σε αρχείο html. Η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε ποια από τα πεδία θέλουμε να εξάγουμε

Αλλες δυνατότητες
Η εφαρμογή μαζί με τα δεδομένα που έχουμε καταχωρίσει μπορεί με μια απλή αντιγραφή να την μεταφέρουμε σε οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή και να συνεχίσουμε κανονικά να προσθέτουμε αποδείξεις.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης αποδείξεων για περισσότερα από ένα άτομα διατηρώντας έτσι ξεχωριστά δεδομένα για κάθε χρήστη.

Η εφαρμογή μας παρέχει την δυνατότητα προβολής στατιστικών. Επιπλέον υπολογίζει τις απαιτούμενες αποδείξεις σύμφωνα με το εισόδημα που έχει δηλώσει ο χρήστης, τον φόρο από τις αποδείξεις και τον συνολικό φόρο (φόρος αποδείξεων + φόρος εισοδήματος από κλίμακα)

Το περιβάλλον της εφαρμογής
Η εφαρμογή είναι ένα παράθυρο στο κέντρο της οθόνης. Όλες οι επιλογές βρίσκονται στο μενού του παραθύρου, ενώ οι κύριες επιλογές (καταχώριση / επεξεργασια / διαγραφή απόδειξης) βρίσκονται σε μορφή τριών μεγάλων κουμπιών. Πολύ φιλικό περιβάλλον όπου βρίσκεις την επιλογή που θέλεις χωρίς να ψάχνεις πολύ

Screenshots
Pin It