Στην ενότητα αυτή θα δούμε πως αλλάζουμε την μορφή του δείκτη του ποντικιού, με χρήση CSS.

Ιδιότητες της CSS για ν δείκτη του ποντικιού

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι CSS ιδιότητες ορισμού του στυλ των λιστών:
Ιδιότητα Τιμές Περιγραφή
cursor url
auto
crosshair
default
pointer
move
e-resize
ne-resize
nw-resize
n-resize
se-resize
sw-resize
s-resize
w-resize
text
wait
help
Με την ιδιότητα αυτή αλλάζουμε τον κερσορα του ποντικιού
Δοκίμασε το

Παραδείγματα

Ορισμός του στυλ ενός συνδέσμου
Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζει πως ορίζουμε στυλ για κάθε μια κατάσταση (hover, visited, active) ενός συνδέσμου. Όταν τοποθετείτε το ποντίκι σας επάνω στον σύνδεσμο, αλλάζει ο κέρσορας
Pin It