Ερευνητές των Πανεπιστημίων της Μαδρίτης και της Γρανάδας στην Ισπανία δημιούργησαν ένα υπολογιστικό σύστημα ικανό να αναγνωρίζει τα συναισθήματα όσων ανθρώπων του μιλάνε. Η λειτουργία του όμως δε σταματά εδώ, καθώς είναι εξοπλισμένο έτσι ώστε να απαντά αντίστοιχα με τη συναισθηματική κατάσταση των χειριστών του.

Το σύστημα αναλύει περίπου 60 ακουστικές παραμέτρους της ανθρώπινης φωνής, συμπεριλαμβανομένων του τόνου της φωνής, της ταχύτητάς της, η διάρκεια των παύσεων κατά την ομιλία, την ενέργεια του σήματος φωνής κά. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές το σύστημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ανίχνευση “αρνητικών” συναισθημάτων όπως ο θυμός, η βαρεμάρα και η αμφιβολία. Ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι ότι δεν αναγνωρίζει μεμονωμένα τους ήχους που δέχεται ως είσοδο, αλλά λαμβάνει υπόψιν το πως εξελίσσεται η φωνή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Επίσης, ο υπολογιστής μπορεί να αναγνωρίσει πότε ο συνομιλητής του γίνεται ο “επικεφαλής” της συζήτησης και στη συνέχεια προβλέπει τις επόμενες αντιδράσεις του.

Δημοσιευμένη Εικόνα

Ύστερα από την αναγνώριση των συναισθημάτων του συνομιλητή του, ο υπολογιστής προσαρμόζει τις δικές του αντιδράσεις. Εάν για παράδειγμα καταλάβει ότι έχει να κάνει με άτομο που έχει ορισμένες αμφιβολίες πάνω σε ένα θέμα, θα μπορούσε να του προσφέρει περισσότερη βοήθεια. Αν όμως ο συνομιλητής ακούγεται ενοχλημένος ή και θυμωμένος, τότε το σύστημα καταλαβαίνει ότι δε θα πρέπει να τον απασχολήσει για πολύ ώρα ακόμη.

Οι πρώτες χρήσεις όπου θα μπορούσε να προσαρμοστεί το σύστημα αυτό είναι στις αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές υπηρεσίες, οι οποίες στο βαθμό που συναντώνται καθημερινά σίγουρα έχουν ενοχλήσει την πλειοψηφία όλων των ανθρώπων. Μέχρι στιγμής έχει κατασκευαστεί ένα πρωτότυπο του παραπάνω υπολογιστή και οι πρώτες δοκιμές σημειώθηκαν ως επιτυχημένες καθώς βελτίωσαν το επίπεδο των αυτοματοποιημένων συνομιλιών σε μεγάλο βαθμό.

Πηγή: insomnia.gr
Pin It