Επιλέξτε μια ετικέτα για να δείτε τις λεπτομέρειες της (ορισμός και χρήση, παραδείγματα, ιδιότητες, κοινές ιδιότητες και HTML γεγονότα)

η νέες ετικέτες που προστέθηκαν στην HTML5 έχουν δίπλα τους αυτήν την σήμανση: (HTML5)

Λίστα Ετικετών
<!--> <!DOCTYPE> <a> <abbr> <acronym> <address> <applet> <area>
<article> (HTML5) <aside>(HTML5) <audio> (HTML5) <b> <base> <basefont> <bdo> <big> <blockquote> <body> <br /> <button> <canvas> (HTML5) <caption> <center> <cite> <code> <col> <colgroup> <command> (HTML5) <datalist> (HTML5) <dd> <del> <details> (HTML5) <dfn> <dir> <div> <dl> <dt> <em>
<embed> (HTML5) <fieldset> <figcaption> (HTML5) <figure> (HTML5) <font>
<footer> (HTML5)<form> <frame> <frameset> <h1> - <h6> <head>
<header> (HTML5) <hgroup> (HTML5)<hr> <html> <i> <iframe> <img> <input> <ins> <keygen> (HTML5) <kbd> <label> <legend> <li> <link> <map>
<mark> (HTML5) <menu> <meta> <meter> (HTML5) <nav> (HTML5) <<noframes> <noscript> <object> <ol> <optgroup> <option> <output> (HTML5) <p> <param> <pre> <progress> (HTML5) <q> <rp> (HTML5) <rt> (HTML5) <ruby> (HTML5) <s> <samp> <script><section> (HTML5) <select> <small> <source> (HTML5) <span> <strike> <strong> <style> <sub> <summary> (HTML5) <sup> <table> <tbody> <td> <textarea> <tfoot> <th> <thead> <time> (HTML5) <title> <tr> <tt> <u> <ul> <var><video> (HTML5)<wbr> (HTML5)


<!-->
Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να γράφουμε σημειώσεις μέσα στον πηγαίο κώδικα για να διευκολύνουμε την επεξεργασία και την συντήρηση του αρχείου. Τα σχόλια δεν εμφανίζονται στην οθόνη του browser. Μερικοί λόγοι για να χρησιμοποιήσουμε σχόλια μέσα σε ένα html αρχείο είναι να γράψουμε την ημερομηνία που δημιουργήσαμε το αρχείο, ή να γράψουμε το id μιας ετικέτας κάτω απο την ετικέτα τέλους ώστε να βλέπουμε με μια ματιά αν κλείνουν σωστά οι ετικέτες. Ένα σχόλιο αρχίζει με το <!-- και τελειώνει με το -->

<!DOCTYPE>
Η ετικέτα <!DOCTYPE> είναι η πρώτη ετικέτα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο έγγραφο μας και γράφεται πριν την ετικέτα <HTML>. Η <!DOCTYPE> λέει στον browser ποιο πρότυπο της HTML ή της XHTML θα χρησιμοποιήσετε στο έγγραφο

<a>
Με την ετικέτα <a> δημιουργούμε εναν σύνδεσμο (link) προς μια άλλη σελίδα χρησιμοποιώντας την ιδιότητα href. Οι ιδιότητες hreflang, media, ping, rel, target και type, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχει η ιδιότητα href. Οι πιο σημαντικές ιδιότητες της ετικέτας είναι η href η οποία ορίζει το URL του συνδέσμου και η target η οποία ορίζει που θα ανοίξει το URL (στο ίδιο tab ή σε νέο tab).
Ετικέτα τέλους: </a>

<abbr>
Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει μια συντόμευση, όπως "etc.", "GR", "St.". Χρησιμοποιώντας την ετικέτα <abbr> για να χαρακτηρίσουμε μια λέξη σαν συντόμευση, δίνουμε χρήσιμες πληροφορίες στον browser, στις μηχανές αναζήτησης, σε προγράμματα ελέγχου ορθογραφίας, ή σε κάποιο πρόγραμμα μετάφρασης.
Στους περισσότερους browsers, όταν αφήνουμε για λίγο τον δείκτη του ποντικιού μας επάνω στην συντόμευση, εμφανίζεται το περιεχόμενο της ιδιότητας title.
Ετικέτα τέλους: </abbr>

<acronym> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτα <acronym> οριζει ένα ακρώνυμο, όπως "Ο.Τ.Ε.", "Δ.Ε.Η.". Χρησιμοποιώντας την ετικέτα <acronym> για να χαρακτηρίσουμε μια λέξη σαν ένα ακρώνυμο, δίνουμε χρήσιμες πληροφορίες στον browser, στις μηχανές αναζήτησης, σε κάποιο πρόγραμμα ελέγχου ορθογραφίας, ή σε ένα πρόγραμμα μετάφρασης. Στους περισσότερους browsers, όταν αφήνουμε για λίγο τον δείκτη του ποντικιού μας επάνω στο ακρώνυμο εμφανίζεται το περιεχόμενο της ιδιότητας title.
Ετικέτα τέλους: </acronym>

<address>
Με την ετικέτα <address> ορίζουμε μια ειδική μορφή εμφάνισης. Συνήθως την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να γράψουμε διευθύνσεις, υπογραφές, πληροφορίες σχετικά με τον συγγραφέα. Συνήθως το κείμενο που είναι γραμμένο μέσα στις ετικέτες <address> και </address> , εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες (italics). Οι περισσότεροι browsers αφήνουν κενή γραμμή πριν και μετά το κείμενο που βρίσκεται ανάμεσα στην ετικέτα αρχής και την ετικέτα τέλους.
Ετικέτα τέλους: </address>

<applet> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτα <applet> εισάγει μια εφαρμογή Java.
Ετικέτα τέλους: </applet>

<area>
Η ετικέτα <area> ορίζει μια περιοχή μέσα σε μια εικόνα ως link. Η ετικέτα <area> τοποθετείται πάντα μέσα στις ετικέτες <map> και </map>

Για να ορίσουμε μια περιοχή μέσα σε μια εικόνα ως link, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα usemap της ετικέτας <img> , η οποία αναφέρεται στην ιδιότητα id ή name της ετικέτας <map> .

<article> (HTML5)
Η ετικέτα <article> ορίζει ένα εξωτερικό περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να είναι ένα κείμενο από ένα blog ή από ένα φόρουμ, ή από μια άλλη ιστοσελίδα.
Ετικέτα τέλους: </article>

<aside> (HTML5)
Η ετικέτα <aside> εμφανίζει το κείμενο ξεχωριστά του γειτονικού κειμένου. Το περιεχόμενο μέσα στην ετικέτα <aside> πρέπει να είναι σχετικό με το περιεχόμενο στο οποίο βρίσκεται. Το περιεχόμενο του μπορεί να τοποθετηθεί σαν πλάγια μπάρα μέσα σε ένα άρθρο σαν επεξηγηματικό κείμενο
Ετικέτα τέλους: </aside>

<audio> (HTML5)
Η ετικέτα <audio> ορίζει ήχο, όπως ένα τραγούδι ή ένα audio stream. Μπορούμε να γράψουμε κείμενο μέσα στις ετικέτες αρχής και τέλους, το οποίο εμφανίζεται στους browsers που δεν υποστηρίζουν την ετικέτα αυτή.
Ετικέτα τέλους: </audio>

<b>
<b> εμφανίζει το κείμενο με έντονη μορφή. Το b είναι το πρώτο γράμμα από την λέξη bold
Ετικέτα τέλους: </b>

<base>
Με την ετικέτα <base> ορίζουμε το url ενός φακέλου αρχείων ο οποίος αποτελεί την βάση για όλα τα url μέσα στην σελίδα. Η ετικέτα αυτή γράφεται μέσα στην ενότητα <HEAD> του HTML εγγράφου.

<basefont> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτα <basefont> ορίζει έναν αριθμό βάση του οποίου θα καθορίζουμε το μέγεθος του κείμενου μέσα στο HTML έγγραφο με την ετικέτα <font> . Μπορούμε να την τοποθετούμε είτε στην ενότητα <HEAD> είτε στην ενότητα <BODY> .

<bdo>
Η ετικέτα <bdo> χρησιμοποιείται για να αλλάξουμε την κατεύθυνση του κειμένου. Δύο είναι οι κατευθύνσεις του κειμένου. Η default κατεύθυνση είναι η Left-To-Right, οπότε προσθέτουμε αυτήν την ετικέτα μόνο αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την κατεύθυνση Right-To-Left.
Ετικέτα τέλους: </bdo>

<big> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτα <big> εμφανίζει το κείμενο με ελαφρώς μεγαλύτερα γράμματα.
Ετικέτα τέλους: </big>

<blockquote>
Η ετικέτα <blockquote> εμφανίζει το κείμενο αρχίζοντας από δεξιότερη εσοχή απ ότι το υπόλοιπο κείμενο
Ετικέτα τέλους: </blockquote>

<body>
Η ετικέτα <body> ορίζει το κυρίως περιεχόμενο της HTML σελίδας μέσα στο οποίο γράφουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανιστεί μαζί με τις HTML ετικέτες που το μορφοποιούν. Στην ενότητα αυτή τοποθετούμε επίσης εικόνες, video και ότι άλλο θέλουμε να εμφανιστεί στην σελίδα
Ετικέτα τέλους: </body>

<br />
Χρησιμοποιούμε την ετικέτα <br /> όταν θέλουμε να τελειώσουμε μια γραμμή κειμένου και να αρχίσουμε μια καινούργια.

<button>
Με την ετικέτα αυτή εισάγουμε ένα κουμπί στην σελίδα μας. Μέσα στις ετικέτες <button> και </button> μπορούμε να προσθέσουμε περιεχόμενο, όπως κείμενο ή εικόνες. Αυτή είναι η διαφορά με το κουμπί που δημιουργείται με την ετικέτα <input>
Ετικέτα τέλους: </button>

<canvas> (HTML5)
Η ετικέτα <canvas> ορίζει μια ορθογώνια περιοχή στην οποία μπορούμε να σχεδιάσουμε γραφικά, όπως ορθογώνια, κύκλους, χαρακτήρες, αλλά και εξωτερικές εικόνες. Μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε διάφορα εφέ και μεταμορφώσεις στα γραφικά που σχεδιάζουμε. Καλό είναι μεταξύ των ετικετών αρχής και τέλους να γράφουμε ένα περιγραφικό κείμενο, όπως 'Ο browser σας δεν υποστηρίζει την ετικέτα canvas της HTML5', το οποίο θα εμφανίζεται στους browsers που δεν υποστηρίζουν την δυνατότητα αυτή
Ετικέτα τέλους: </canvas>

<caption>
Με την ετικέτα αυτή τοποθετούμε λεζάντα στον πίνακα μας. Η ετικέτα <caption> τοποθετείται αμέσως μετά την ετικέτα <table> . Μπορούμε να ορίσουμε μόνο μια λεζάντα σε κάθε πίνακα Η λεζάντα τοποθετείται επάνω από τον πίνακα με στοίχιση στο κέντρο
Ετικέτα τέλους: </caption>

<center> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτα <center> εμφανίζει το κείμενο με στοίχιση στο κέντρο της οθόνης
Ετικέτα τέλους: </center>

<code>
<code> εμφανίζει το κείμενο έτσι ώστε να μοιάζει με κώδικα μιας γλώσσας προγραμματισμού.
Ετικέτα τέλους: </code>

<col>
Η ετικέτα <col> ορίζει της ιδιότητες μιας στήλης ενός πίνακα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ετικέτα μόνο μέσα στην ετικέτα <table> ...</table> . Η ετικέτα <col> περιέχει μόνο ιδιότητες (ανάμεσα στην ετικέτα αρχής και την ετικέτα τέλους δεν γράφεται τίποτα)
Ετικέτα τέλους: </col>

<colgroup>
Η ετικέτα <colgroup> ορίζει μια ομάδα στηλών του πίνακα που έχουν τις ίδιες τιμές στις ιδιότητες τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ετικέτα μόνο μέσα στην ετικέτα <table> ...</table> .
Ετικέτα τέλους: </colgroup>

<command> (HTML5)
Η ετικέτα <command> ορίζει ένα κουμπί ελέγχου, όπως radio button, checkbox ή κουμπί (button). Το κουμπί ελέγχου πρέπει να είναι μέσα στην ετικέτα <menu>
Ετικέτα τέλους: </command>

<datalist> (HTML5)
Η ετικέτα <datalist> ορίζει μια λίστα από επιλογές που μπορεί να πάρει ένα πεδίο. Οι επιλογές καθορίζονται με την ετικέτα <option> μέσα στο στοιχείο datalist. Η σύνδεση του στοιχείου datalist με το πεδίο, επιτυγχάνεται έχοντας την ίδια τιμή στην ιδιότητα id της ετικέτας <datalist> και στην ιδιότητα list του πεδίου.
Ετικέτα τέλους: </datalist>

<del>
Η ετικέτα <del> εμφανίζει το κείμενο διαγραμμένο, δηλαδή με μια γραμμή επάνω από το κείμενο
Ετικέτα τέλους: </del>

<details> (HTML5)
Με την ετικέτα <details> ορίζουμε επιπλέον πληροφορίες για μια σελίδα ή για τμήματα μιας σελίδας, τις οποίες ο επισκέπτης μπορεί να τις εμφανίζει ή να τις αποκρύπτει. Η ετικέτα <summary> ορίζει επικεφαλίδα για το περιεχόμενο της ετικέτας <details>. Η επικεφαλίδα είναι πάντα ορατή, ενώ το κείμενο που βρίσκεται μέσα στην <details> εμφανίζεται μόνο όταν ο χρήστης πατήσει επάνω στην επικεφαλίδα
Ετικέτα τέλους: </details>

<dfn>
<dfn> υποδηλώνει έναν όρο
Ετικέτα τέλους: </dfn>

<dir> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Με την ετικέτα <dir> δημιουργούμε λίστα
Ετικέτα τέλους: </dir>

<div>
Η ετικέτα <div> ορίζει ένα τμήμα στο HTML έγγραφο. Ένα τμήμα ομαδοποιεί τα περιεχόμενα που είναι μέσα στις ετικέτες <div> ...</div> ώστε να μπορούμε να ορίζουμε ένα ενιαίο στυλ (χρώμα, γραμματοσειρά, στοίχιση) με την ιδιότητα style. Συνήθως πριν και μετά το τμήμα div ο browser αφήνει μια γραμμή κενή
Ετικέτα τέλους: </div>

<dl>
Η ετικέτα <dl> εισάγει μια λίστα ορισμών στην σελίδα μας, Το dl είναι τα δύο πρώτα γράμματα από το Definition List.
Ετικέτα τέλους: </dl>

<dt>
Η ετικέτα <dt> ορίζει την γραμμή που περιέχει τον όρο σε μια λίστα ορισμών
Ετικέτα τέλους: </dt>

<em>
<em> εμφανίζει το κείμενο με πλάγιους και κάπως αχνά γραμμένους χαρακτήρες
Ετικέτα τέλους: </em>

<embed> (HTML5)
Με την ετικέτα <embed> προσθέτει στην σελίδα μια εξωτερική εφαρμογή, όπως ένα plug-in.
Ετικέτα τέλους: </embed>

<fieldset>
Η ετικέτα <fieldset> δημιουργεί ένα πλαίσιο γύρο από τα περιεχόμενα που βρίσκονται μεταξύ της ετικέτας αρχής και τέλους
Ετικέτα τέλους: </fieldset>

<figcaption> (HTML5)
Με την ετικέτα <figcaption> ορίζουμε την επικεφαλίδα ενός στοιχείου <figure> και τοποθετείται μέσα σε αυτήν.
Ετικέτα τέλους: </figcaption>

<figure> (HTML5)
Η ετικέτα <figure> χρησιμοποιείται για να ομαδοποιεί στοιχεία. Το περιεχόμενο μέσα στην ετικέτα αυτή είναι ανεξάρτητο και περιέχει κυρίως περισσότερες πληροφορίες για ένα τμήμα της σελίδας. Με την ετικέτα <figcaption> ορίζουμε επικεφαλίδα για το περιεχόμενο της <figure>

Ετικέτα τέλους: </figure>

<font> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτα <font> ορίζει το μέγεθος, την γραμματοσειρά και το χρώμα του κειμένου.
Eίναι καλό να αποφεύγουμε την χρήση της, σύμφωνα με το πρωτότυπο της HTML. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε στυλ (styles) αντί για την ετικέτα <font>
Ετικέτα τέλους: </font>

<form>
Με την ετικέτα <form> εισάγουμε φόρμες στην σελίδα μας. Μια φόρμα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να στείλει δεδομένα στον server
Ετικέτα τέλους: </form>

<footer> (HTML5)
Με την ετικέτα <footer> ορίζουμε το υποσέλιδο μιας σελίδα ή ενός τμήματος της σελίδας. Συνήθως στο υποσέλιδο γράφουμε την copyright πρόταση, το όνομα του συντάκτη ή τα στοιχεία επικοινωνίας
Ετικέτα τέλους: </footer>

<frame> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Με την ετικέτα <frame> εισάγουμε Πλαίσια (frames) στο έγγραφο μας. Η ετικέτα τοποθετείται μέσα στις ετικέτες <frameset> ...</frameset>
Ετικέτα τέλους: </frame>

<frameset> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτα <frameset> εισάγει στην σελίδα μας ένα σετ Πλαισίων. Χρησιμοποιείται για να οργανώνει πολλαπλά Πλαίσια τα οποία κάθε ένα από αυτά είναι ένα ξεχωριστό HTML έγγραφο
Ετικέτα τέλους: </frameset>

<h1 ... h6>
Οι HTML επικεφαλίδες είναι κείμενο που εμφανίζετε με μεγάλα γράμματα. Οι επικεφαλίδες ορίζονται από τις ετικέτες <h1> , <h2> , <h3> , <h4> , <h5> και <h6> . Με την <h1> ορίζουμε την μεγαλύτερη ετικέτα ενώ με την <h6> την μικρότερη.
Ετικέτες τέλους: </h1> , </h2> , </h3> , </h4> , </h5> , </h6>

<head>
H ετικέτα <head> ορίζει την κεφαλή της σελίδας. Μέσα στην κεφαλή μπορούμε να προσθέσουμε ετικέτες που παρέχουν πληροφορίες στον browser για την HTML σελίδα, όπως τίτλος σελίδας, συγγραφέας, ημερομηνία δημιουργίας κ.α. Οι παρακάτω ετικέτες τοποθετούνται στην κεφαλή: <base> , <link> , <meta> , <script> , <style> , and <title> . Ο browser δεν εμφανίζει στην οθόνη ότι είναι γραμμένο μέσα στην κεφαλή
Ετικέτα τέλους: </head>

<header> (HTML5)
Με την ετικέτα <header> ορίζουμε την επικεφαλίδα μιας σελίδας. Το περιεχόμενο μιας επικεφαλίδας είναι συνήθως ένα εισαγωγικό κείμενο
Ετικέτα τέλους: </header>

<hgroup> (HTML5)
Η ετικέτα <hgroup> ομαδοποιεί ένα σύνολο από επικεφαλίδες για μια σελίδα ή ένα τμήμα. Συχνά βλέπουμε μια επικεφαλίδα και από κάτω από αυτήν μια άλλη επικεφαλίδα με μικρότερα γράμματα για να δηλώσει ότι είναι υποσύνολο ή παιδί της πρώτης.
Ετικέτα τέλους: </hgroup>

<hr>
Με την ετικέτα <hr> τοποθετούμε μια οριζόντια γραμμή στην σελίδα μας. Η οριζόντια γραμμή είναι ένα απλό γραφικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην σελίδα μας (κυρίως σαν διαχωριστικό).

<html>
Ένα αρχείο HTML αρχίζει πάντα με την ετικέτα <html>
Ετικέτες τέλους: </html>

<i>
<i> εμφανίζει το κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες. Το i είναι το πρώτο γράμμα από την λέξη italics
Ετικέτες τέλους: </i>

<iframe>
Με την ετικέτα <iframe> εισάγουμε στο έγγραφο μας ένα ένθετο παράθυρο στο οποίο παρουσιάζεται ένα άλλο HTML έγγραφο
Ετικέτες τέλους: </iframe>

<img>
Με την ετικέτα <img> εισάγουμε μια εικόνα στην σελίδα μας

<input>
Με την ετικέτα <input> εισάγουμε ένα πεδίο φόρμας στο οποίο ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει δεδομένα

<ins>
Η ετικέτα <ins> ορίζει ένα κείμενο σαν προστιθέμενο και το εμφανίζει υπογραμμισμένο
Ετικέτα τέλους: </ins>

<hgroup> (HTML5)
Η ετικέτα <keygen> τοποθετείται μέσα στην ετικέτα <form>. Σκοπός του της ετικέτας <keygen> είναι να παρέχει ασφαλή τρόπο για να ταυτοποιεί (authenticate) τους χρήστες όταν αυτοί κάνουν login ή signup. Κάθε φορά που γίνεται submit η φόρμα, το keygen δημιουργεί ενός ζευγάρι κλειδιών, ένα ιδιωτικό κλειδί (private) και ένα δημόσιο (public). Το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται στον client, ενώ το δημόσιο στέλνεται στον server. Το δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται από τον server σαν χαρακτηριστικό ταυτοποίησης ενός χρήστη.Βέβαια αυτος ο τρόπος ασφάλειας από μόνος του δεν είναι ικανός να αποτρέψει κάποιους hackers να συνδεθούν με έναν λογαριασμό που δεν τους ανήκει, αλλά τουλάχιστον παρέχεται μια ικανοποιητική ασφάλεια, αποφεύγοντας τους νέους hackers.
Ετικέτα τέλους: </keygen>

<kbd>
Η ετικέτα <kbd> υποδυκνύει το κείμενο που πρέπει να πληκτρολογήσει ο χρήστης
Ετικέτα τέλους: </kbd>

<label>
Η ετικέτα <label> ορίζει ένα κείμενο για έναν μηχανισμό μιας φόρμας (πχ. ένα κουμπί επιλογής). Αν πατήσουμε μέσα σε αυτό το κείμενο θα ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός. Η ιδιότητα for της ετικέτας αναφέρεται στο id του μηχανισμού
Ετικέτα τέλους: </label>

<legend>
Η ετικέτα <legend> ορίζει μια λεζάντα για ένα στοιχείο fieldset
Ετικέτα τέλους: </legend>

<li>
Με την ετικέτα <li> προσθέτουμε γραμμές σε μια λίστα
Ετικέτα τέλους: </li>

<link>
Με την ετικέτα <link> ορίζουμε την σχέση μεταξύ του τρέχον εγγράφου με ένα εξωτερικό αρχείο φύλλου στυλ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καθορίσουμε ένα ενιαίο στυλ για πολλαπλά HTML έγγραφα.
Η ετικέτα αυτή γράφεται μέσα στην ενότητα <HEAD>

<map>
Η ετικέτα <map> ορίζει τις περιοχές επάνω σε μια εικόνα που θα είναι σύνδεσμοι (links)
Ετικέτα τέλους: </map>

<mark> (HTML5)
Η ετικέτα <mark> ορίζει ένα τονισμένο (highlighted) κείμενο
Ετικέτα τέλους: </mark>

<menu>
Με την ετικέτα <menu> προσθέτουμε μενού στην σελίδα μας. Η χρήση της ετικέτας αυτής δεν συνιστάται από το πρότυπο της HTML. Γι αυτό καλύτερα να την αποφεύγουμε στις σελίδες που σχεδιάζουμε. Μάθε πώς να εισάγεις Λίστες στην σελίδα σου
Ετικέτα τέλους: </menu>

<meta>
Η ετικέτα <meta> περιέχει μετα-πληροφορίες (meta-information) για το HTML έγγραφο όπως ο συγγραφέας, η περιγραφή του εγγράφου, λέξεις κλειδιά που διαβάζονται από τις μηχανές αναζήτησης κτλ. Η ύπαρξη των meta-information είναι μια πρακτική απο μια σειρά πρακτικών για να γίνει μια ιστοσελίδα περισσότερο φιλική στις μηχανές αναζήτησης, δηλαδή βοηθάει να βρίσκεται μια ιστοσελίδα όσο πιο ψηλά γίνεται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.Η ετικέτα <meta> γράφεται μέσα στην ενότητα <HEAD>

<meter> (HTML5)
Η ετικέτα <meter> χρησιμοποιείται για να δείξουμε την κλίμακα μέτρησης ενός μεγέθους που αναφερόμαστε. Χρησιμοποιείται μόνο όταν γνωρίζουμε την μικρότερη και την μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει το μέγεθος στο οποίο αναφερόμαστε
Ετικέτα τέλους: </meter>

<nav> (HTML5)
Η ετικέτα <nav> ορίζει μια περιοχή που περιέχει μενού πλοήγησης (navigation menu). Σηνύθως τοποθετούμε τα κουμπιά Προηγούμενο και Επόμενο μέσα στην ετικέτα αυτή
Ετικέτα τέλους: </nav>

<noframes> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Με την ετικέτα <noframes> εμφανίζουμε κείμενο όταν ο browser του χρήστη δεν υποστηρίζει πλαίσια (frames). Συνήθως τα περιεχόμενα που γράφονται μέσα στις ετικέτες <noframes> ...</noframes> είναι η σελίδα μας χωρίς την χρήση πλαισίων. Μερικοί άλλοι web designers απλά τοποθετούν ένα απλό κείμενο που ενημερώνει τον χρήστη ότι ο browser που χρησιμοποιεί δεν υποστηρίζει πλαίσια και γι αυτό δεν μπορεί να δει την σελίδα.
Ετικέτα τέλους: </noframes>

<noscript>
Με την ετικέτα <noscript> εμφανίζουμε κείμενο όταν ο browser του χρήστη δεν υποστηρίζει scripts (Javascripts, VBscripts κτλ.).
Ετικέτα τέλους: </noscript>

<object>
Η ετικέτα <object> ορίζει αντικείμενα, όπως εικόνες, audio, βίντεο, Java applets, ActiveX, PDF και Flash. Μπορούμε να προσθέσουμε audio και βίντεο πιο εύκολα με τις νέες ετικέτες <audio> και <video> αντίστοιχα. Το κείμενο μεταξύ της ετικέτας αρχής και τέλους εμφανίζεται όταν o browser του χρήστη δεν υποστηρίζει την ετικέτα <object>
Ετικέτα τέλους: </object>

<ol>
Η ετικέτα <ol> εισάγει μια αριθμημένη λίστα στην σελίδα μας. Το ol είναι τα δύο πρώτα γράμματα από το Ordered List.
Ετικέτα τέλους: </ol>

<optgroup>
Η ετικέτα <optgroup> ομαδοποιεί επιλογές στις λίστες επιλογών
Ετικέτα τέλους: </optgroup>

<option>
Η ετικέτα <option> τοποθετείται μέσα στις ετικέτες <select> και </select> και αντιστοιχεί σε μια επιλογή της λίστας.
Ετικέτα τέλους: </option>

<output> (HTML5)
Η ετικέτα <output> γράφεται μέσα στην <form> και χρησιμοποιείται για να εμφανίζει διάφορων τύπων αποτελέσματα όπως αποτελέσματα από scripts.
Ετικέτα τέλους: </output>

<p>
Η ετικέτα <p> ομαδοποιεί το κείμενο σε μια παράγραφο, αφήνοντας αυτόματα μια κενή γραμμή πριν την αρχή της παραγράφου και μια μετα το τέλος αυτής. Καλό είναι να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε την ετικέτα αυτή όταν μπορούμε να ομαδοποιείσουμε το κείμενο με άλλες ετικέτες
Ετικέτα τέλους: </p>

<param>
Με την ετικέτα <param> θέτουμε παραμέτρους για ένα αντικείμενο (object). Η ετικέτα αυτή γράφεται πάντα μεσα στην ετικέτα <object>

<pre>
Η ετικέτα <pre> εμφανίζει το κείμενο σαν προ-μορφοποιημένο. Δηλαδή το κείμενο μαζί με τις κενές γραμμές τα κενά μεταξύ των λέξεων που γράφουμε μέσα στις ετικέτες <pre> και </pre> θα εμφανιστούν ακριβώς όπως τα γράψαμε
Ετικέτα τέλους: </pre>

<progress> (HTML5)
Μέσα στην ετικέτα <progress> γράφουμε το ποσοστο προόδου μιας διαδικασίας (όπως η ολοκλήρωση της φόρτωσης της σελίδας στον browser).
Ετικέτα τέλους: </progress>

<q>
Η ετικέτα <q> ορίζει ένα κείμενο σαν σύντομο απόσπασμα (quote) χωρίς όμως να αλλάζει παράγραφό όπως γίνεται με την ετικέτα <blockquote>. Το κείμενο γράφεται μέσα σε εισαγωγικά
Ετικέτα τέλους: </q>

<rp> (HTML5)
Η ετικέτα <rp> αυτή χρησιμοποιείται όταν ορίζουμε μια επεξήγηση η οποία εμφανίζεται στους browsers που δεν υποστηρίζουν τους Κινέζικους χαρακτήρες. Τοποθετείται μέσα στην ετικέτα <ruby> και συνεργάζεται με την ετικέτα <rt> η οποία περιέχει την επεξήγηση
Ετικέτα τέλους: </rp>

<rt> (HTML5)
Η ετικέτα <rp> χρησιμοποιείται όταν ορίζουμε μια επεξήγηση η οποία εμφανίζεται στους browsers που δεν υποστηρίζουν τους Κινέζικους χαρακτήρες. Τοποθετείται μέσα στην ετικέτα <ruby> και συνεργάζεται με την ετικέτα <rp>.
Ετικέτα τέλους: </rt>

<ruby> (HTML5)
Η ετικέτα <ruby> χρησιμοποιείται όταν ορίζουμε μια επεξήγηση η οποία εμφανίζεται στους browsers που δεν υποστηρίζουν τους Κινέζικους χαρακτήρες. Συνεργάζεται με τις ετικέτες <rp> και <rt>
Ετικέτα τέλους: </ruby>

<s> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτες <s> εμφανίζουν το κείμενο σαν διαγραμμένο. Σύμφωνα με το πρότυπο της HTML την ετικέτα αυτή είναι καλό να την αποφεύγουμε
Ετικέτες τέλους: </s>

<samp>
Η ετικέτα <samp> Προσδιορίζει το αποτέλεσμα ενός κώδικα
Ετικέτες τέλους: </samp>

<script>
Με την ετικέτα <script> εισάγουμε κώδικα script στις σελίδες, όπως η JavaScript. Έχουμε επίσης την δυνατότητα να εισάγουμε κώδικα script απο εξωτερικό αρχείο, με την χρήση της ιδιότητας src της ετικετας
Ετικέτα τέλους: </script>

<section> (HTML5)
Η ετικέτα <section> ορίζει ένα τμήμα μέσα σε μια σελίδα, όπως επικεφαλίδες, υποσέλιδα, ενότητες ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα μέσα σε μια σελίδα.
Ετικέτα τέλους: </section>

<select>
Με την ετικέτα <select> εισάγουμε Λίστες Επιλογών στην σελίδα μας
Ετικέτα τέλους: </select>

<small>
Η ετικέτα <small> εμφανίζει το κείμενο με μικρούς χαρακτήρες
Ετικέτα τέλους: </small>

<source> (HTML5)
Η ετικέτα <source> προσθέσει πολλαπλά media, είτε βίντεο, είτε ήχους. Τοποθετείται μέσα στις ετικέτες <audio> και <video>
Ετικέτα τέλους: </source>

<span>
Με την ετικέτα <span> ομαδοποιούμε κείμενο για να ορίσουμε κοινό στυλ
Ετικέτα τέλους: </span>

<strike> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτες <strike> εμφανίζουν το κείμενο σαν διαγραμμένο. Σύμφωνα με το πρότυπο της HTML την ετικέτα αυτή είναι καλό να την αποφεύγουμε
Ετικέτες τέλους: </strike>

<strong>
Η ετικέτα <strong> εμφανίζει το κείμενο με έντονη μορφή.
Ετικέτες τέλους: </strong>

<style>
Η ετικέτα <style> ορίζει ένα στυλ για την σελίδα μας. Η ετικέτα αυτή γράφεται μέσα στην ενότητα <HEAD>
Ετικέτα τέλους: </style>

<sub>
Η ετικέτα <sub> τοποθετεί το κείμενο σαν μαθηματική βάση, δηλαδή σε χαμηλότερο σημείο απ ότι βρίσκεται το υπόλοιπο κείμενο.
Ετικέτες τέλους: </sub>

<summary> (HTML5)
Η ετικέτα <summary> ορίζει μια επικεφαλίδα για το περιεχόμενο της ετικέτας <details>. Η επικεφαλίδα είναι πάντα ορατή, ενώ το περιεχόμενο της ετικέτας <details> εμφανίζεται όταν ο χρήστης πατάει στην επικεφαλίδα. Η ετικέτα <summary> τοποθετείται ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΗ μέσα στην <details>.
Ετικέτα τέλους: </summary>

<sup>
Η ετικέτα <sup> τοποθετεί το κείμενο σαν μαθηματικό εκθέτη, δηλαδή σε ψηλότερο σημείο απ ότι βρίσκεται το υπόλοιπο κείμενο.
Ετικέτες τέλους: </sup>

<table>
Με την ετικέτα <table> εισάγουμε έναν πίνακα στην σελίδα μας.
Ετικέτα τέλους: </table>

<tbody>
Με την ετικέτα <tbody> ορίζουμε τις γραμμές που βρίσκονται μέσα στις ετικέτες <tbody> και </tbody> ως το κυρίως περιεχόμενο του πίνακα.
Ετικέτα τέλους: </tbody>


<td>
Με την ετικέτα <td> ορίζουμε ένα κελί στην γραμμή ενός πίνακα. Με την ετικέτα <th> ορίζουμε κελιά-επικεφαλίδες σε έναν πίνακα
Ετικέτα τέλους: </td>

<textarea>
Με την ετικέτα <textarea> εισάγουμε Περιοχή Κειμένου στην Φόρμα μας. Στην Περιοχή Κειμένου ο επισκέπτης μπορεί να γράψει κείμενο χωρίς περιορισμό στον αριθμό των χαρακτήρων
Ετικέτα τέλους: </textarea>

<tfoot>
Με την ετικέτα <tfoot> ορίζουμε τις γραμμές που βρίσκονται μέσα στις ετικέτες <tfoot> και </tfoot> ως το υποσέλιδο του πίνακα.
Ετικέτα τέλους: </tfoot>


<th>
Με την ετικέτα <th> ορίζουμε επικεφαλίδες στον πίνακα σε ένα πίνακα. Το κείμενο που βρίσκετε μέσα στις ετικέτες <th> και </th> εμφανίζεται με bold χαρακτήρες
Ετικέτα τέλους: </th>

<thead>
Με την ετικέτα <thead> ορίζουμε τις γραμμές που βρίσκονται μέσα στις ετικέτες <thead> και </thead> ως επικεφαλίδες του πίνακα.
Ετικέτα τέλους: </thead>

<time> (HTML5)
Η ετικέτα <time> ορίζει μια ημερομηνία ή μια ώρα ή και τα δύο.
Ετικέτα τέλους: </time>

<title>
Η ετικέτα <title> ορίζει τον τίτλο μιας HTML Σελίδας. Η ετικέτα αυτή τοποθετείται στην ενότητα HEAD
Ετικέτα τέλους: </title>

<tr>
Με την ετικέτα  <tr> ορίζουμε μια γραμμή του πίνακα. Μια γραμμή του πίνακα περιέχει πολλά κελιά
Ετικέτα τέλους: </tr>

<tt> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτα <tt> εμφανίζει το κείμενο σαν κείμενο από τηλέτυπο
Ετικέτα τέλους: </tt>

<u> ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ HTML5
Η ετικέτα <u> εμφανίζει το κείμενο υπογραμμισμένο. Eίναι προτιμότερο να αποφεύγουμε την χρήση της, σύμφωνα με το πρωτότυπο της HTML
Ετικέτα τέλους: </u>

<ul>
Η ετικέτα <ul> εισάγει μια μη αριθμημένη Λίστα στην σελίδα μας
Ετικέτα τέλους: </ul>

<var>
Η ετικέτα <var> μια μεταβλητή του κώδικα μιας γλώσσας προγραμματισμού
Ετικέτα τέλους: </var>

<video> (HTML5)
Η ετικέτα <video> εισάγει στην σελίδα ένα βίντεο.
Ετικέτα τέλους: </video>

<wbr> (HTML5)
Η ετικέτα <wbr> δείχνει στον browser σε ποια σημεία μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη γραμμή, όταν η λέξη δεν χωράει στο σημείο που εμφανίζεται. Χρησιμοποιείται για μεγάλες λέξεις.
Ετικέτα τέλους: </wbr>

Pin It