Το περιβάλλον του Thunderbird είναι αρκετά εύχρηστο και απλό. Αν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ για την διαχείριση των email σας, η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει να μπείτε γρήγορα στην φιλοσοφία του Thunderbird πριν διαβάσετε προχωρημένα θέματα διαχείρισης email.


Τα μεγάλα κουμπιά στην κορυφή

Υπάρχουν 4 μεγάλα κουμπιά στην κορυφή του αρχικού παραθύρου του Thunderbird:


Πάμε να δούμε τι κάνουν...

Λήψη:
πατώντας το κουμπί Λήψη ο Thunderbird ελέγχει αν υπάρχουν νέα εισερχόμενα email. Σε περίπτωση που υπάρχουν, αυτά θα εμφανιστούν στην Λίστα των emails σαν μη-αναγνωσμένα

Σύνταξη:
ανοίγει το παράθυρο Σύνταξης email

Ευρετήριο:
ανοίγει το παράθυρο του Ευρετηρίου Διευθύνσεων

Ετικέτα:
με το κουμπί αυτό μπορούμε να προσθέσουμε σε email ετικέτες, όπως Σημαντικό, Εργασία, Προσωπικό, Προς τακτοποίηση, Αργότερα. Οι ετικέτες μας βοηθούν να ξεχωρίζουμε τα email που θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Όταν προσθέτουμε μια ετικέτα σε ένα email τότε χρωματίζεται η αντίστοιχη γραμμή στην Λίστα των email έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.


Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις υπάρχουσες ετικέτες, ο Thunderbird μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας νέων ετικετών πατώντας το Νέα ετικέτα από το μενού που αναδύεται. Στο μικρό παραθυράκι που εμφανίζεται δίνουμε το όνομα της ετικέτας καθώς και το χρώμα που θα έχει η γραμμή στην Λίστα των emails όταν δίνουμε την ετικέτα αυτή σε ένα email.


Τα τμήματα του Thunderbird

Το αρχικό παράθυρο του Thunderbird χωρίζεται σε 3 τμήματα:
- στο αριστερό όπου βρίσκονται οι Φάκελοι που περιλαμβάνουν emails
- στο πάνω τμήμα όπου βρίσκεται η Λίστα των emails
- και στο κάτω τμήμα στο οποίο εμφανίζεται το περιεχόμενο του email που επιλέγουμε από την λίστα του πάνω τμήματος

Τα 3 τμήματα του Thunderbird φαίνονται στην παρακάτω εικόνα

Οι φάκελοι (αριστερό τμήμα)

Οι φάκελοι μας βοηθούν να εντοπίζουμε εύκολα και γρήγορα τα email μας:


Εισερχόμενα:
περιλαμβάνει όλα τα email που έχουμε λάβει

Προσχέδια:
στον φάκελο αυτόν περιλαμβάνονται τα email που συντάσσουμε και τα αποθηκεύουμε με σκοπό να τα στείλουμε κάποια στιγμή στο μέλλον ή να τα χρησιμοποιούμε σαν πρότυπα

Απεσταλμένα:
περιλαμβάνει όλα τα email που έχουμε στείλει

Αρχείο:
στον φάκελο αυτόν μπορούμε να αποθηκεύουμε email που θέλουμε να τα εντοπίζουμε εύκολα και γρήγορα

Κάδος:
περιλαμβάνει τα email που έχουμε διαγράψει

Εξερχόμενα:
εδώ αποθηκεύονται προσωρινά τα email που αποστέλλουμε. Αν η αποστολή ενός email είναι επιτυχημένη, τότε διαγράφεται αυτόματα από τον φάκελο αυτόν. Αν η αποστολή αποτύχει για κάποιον λόγο το email παραμένει στον φάκελο Εξερχόμενα μέχρι την επιτυχή αποστολή του

Περισσότερα για τις δυνατότητες των φακέλων θα βρείτε στην ενότητα Οργάνωση email

Η Λίστα των email (πάνω τμήμα)

Όταν επιλέγουμε έναν φάκελο από το αριστερό τμήμα, τα email του φακέλου αυτού εμφανίζονται στην λίστα των email. Κάθε γραμμή αυτής της λίστας είναι και ένα email, ενώ κάθε στήλη της είναι και ένα στοιχείο ενός email.


Οι εξορισμού στήλες που εμφανίζονται είναι οι εξης:
Συνημμένο αρχείο:
στην στήλη αυτή εμφανίζεται ένας μικρός συνδετήρας όταν ένα email περιέχει ένα ή περισσότερα συνημμένα αρχεία

Θέμα:
το θέμα του email

Αναγνωσμένο / Μη-αναγνωσμένο:
η στήλη αυτή περιέχει ένα bullet που μπορεί να πάρει δύο χρώματα ανάλογα με την κατάσταση του email. Πράσινο όταν δεν το έχουμε ακόμη διαβάσει και γκρι όταν το έχουμε διαβάσει. Όλα τα νέα εισερχόμενα email χαρακτηρίζονται σαν μη-αναγνώσιμα και ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα email έχοντας πράσινο bullet στην στήλη αυτή και έντονους (bold) χαρακτήρες. Όταν διαβάζουμε ένα email τότε αυτόματα εξαφανίζεται το πράσινο bullet και οι χαρακτήρες παύουν να είναι bold. Μπορούμε, αν θέλουμε, να αλλάξουμε την κατάσταση ενός email χειροκίνητα πατώντας επάνω στο bullet.

Ανεπιθύμητο / Μη-ανεπιθύμητο:
εμφανίζεται μια φλόγα όταν ένα email είναι spam. Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα νέο email, ο Thunderbird ελέγχει αν είναι spam. Πολλές φορές όμως κάνει λάθος και χαρακτηρίζει emails από αποστολείς γνωστών σε εμάς σαν spam και αντίθετα χαρακτηρίζει "καθαρά" emails αυτά που γνωρίζουμε ότι είναι spam. Γι’ αυτό ο Thunderbird μας δίνει την δυνατότητα να χαρακτηρίζουμε ή να από-χαρακτηρίζουμε ένα email σαν spam πατώντας στην φλόγα για να γίνει bullet (στην περίπτωση αποχαρακτηρισμού) ή στο bullet για να γίνει φλόγα (σε περίπτωση χαρακτηρισμού). Περισσότερα για τα spam emails θα βρείτε στην ενότητα Ανεπιθύμητα emails (spam)

Ημερομηνία:
η ημερομηνία λήψης ή αποστολής (ανάλογα ποιον φάκελο κοιτάμε) ενός email.

Αστέρι:
το αστέρι παίζει τον ρόλο του Αγαπημένου. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε emails σαν αγαπημένα για να τα ξεχωρίζουμε από τα άλλα, πατώντας επάνω στο ασθενές γκρι αστεράκι

Από:
η ταυτότητα του αποστολέα. Από την ταυτότητα του αποστολέα σε συνδυασμό με το θέμα μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να καταλάβουμε αν ένα email είναι spam. Στην ενότητα Ανεπιθύμητα emails (spam) μπορείτε να διαβάσετε πως ξεχωρίζουμε τα spam emails

Παραπάνω εξετάσαμε τις κύριες στήλες της λίστας των emails. Υπάρχουν όμως κι'άλλες, για πολλούς, λιγότερο σημαντικές. Ο Thunderbird μας δίνει την δυνατότητα να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε στήλες από την λίστα των emails. Πατώντας το κουμπί που βρίσκεται δεξιά από την δεξιότερη στήλη, αναδύεται ένα μενού από το οποίο μπορούμε να προσθαφαιρέσουμε στήλες:

Τα περιεχόμενο ενός email (κάτω τμήμα)

Κάθε φορά που πατάμε σε ένα email από την λίστα των emails, εμφανίζεται το περιεχόμενο του στο κάτω τμήμα του αρχικού παραθύρου του Thunderbird.

Στο γκρι πλαίσιο (όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα) που προηγείται του περιεχομένου υπάρχουν διάφορες πληροφορίες του email όπως η ταυτότητα του αποστολέα, το θέμα και οι ταυτότητες των παραληπτών (σε περίπτωση που ο αποστολέας έστειλε το email και σε άλλες επαφές εκτός από εμάς).Στο ίδιο γκρι πλαίσιο υπάρχουν κουμπιά τα οποία αντιπροσωπεύουν ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε με το email και είναι οι εξής:

Απάντηση:
ανοίγει το παράθυρο σύνταξης email με συμπληρωμένο το email του αποστολέα καθώς και το (ίδιο) θέμα έχοντας μπροστά το Re: από το Response

Απάντηση σε όλους:
ανοίγει το παράθυρο σύνταξης email με συμπληρωμένο το email του αποστολέα καθώς και τα emails όλων των αποδεκτών του email αυτού

Προώθηση:
ανοίγει το παράθυρο σύνταξης email με συμπληρωμένο το (ίδιο) θέμα έχοντας μπροστά το Fw: από το Forward, το ίδιο περιεχόμενο καθώς και τα συνημμένα αρχεία (αν υπάρχουν).

Αρχειοθέτηση:
μετακινεί ένα email στον φάκελο Αρχείο

Ανεπιθύμητο:
πατώντας το κουμπί αυτό χαρακτηρίζουμε το email σαν spam

Διαγραφή:
διαγράφει το email. Όταν διαγράφουμε ένα email αυτό μετακινείται στον φάκελο Κάδος.

Κάτω από το γκρι πλαίσιο βρίσκεται το περιεχόμενο ή όπως μερικοί συνηθίζουν να λένε το "σώμα" του email. Όταν αυτό περιέχει συνημμένα αρχεία, αυτά εμφανίζονται σε πλαίσιο κάτω από το σώμα του email. Πατώντας διπλό κλίκ σε ένα συνημμένο αρχείο εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο μας δίνει την επιλογή να το ανοίξουμε ή να το αποθηκεύσουμε σε κάποιον φάκελο του υπολογιστή μας.

Ρυθμίσεις λογαριασμών

Για να διαχειριστούμε τα email μας με το Thunderbird θα πρέπει πρώτα να προσθέσουμε έναν λογαριασμό email καθώς και να ορίσουμε γι’ αυτόν διάφορες ρυθμίσεις και προτιμήσεις όπως την εμφανιζόμενη ταυτότητα μας, την υπογραφή που θα έχουν τα email που στέλνουμε, τις ενέργειες που θα γίνονται όταν λαμβάνουμε ένα spam email και πολλά άλλα. Όλες αυτές τις ρυθμίσεις και προτιμήσεις τις ορίζουμε από τις Ρυθμίσεις λογαριασμών. Για να ανοίξουμε το παράθυρο Ρυθμίσεις λογαριασμών επιλέγουμε από το μενού του κεντρικού παραθύρου του Thunderbird:
Εργαλεία > Ρυθμίσεις λογαριασμούΤο παράθυρο με τις Ρυθμίσεις λογαριασμών φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:


Όπως θα δούμε σε επόμενες ενότητες, η χρήση του παραθύρου αυτού γίνετε αρκετά συχνά.
Pin It