Πολλές φορές υπάρχει η ανάγκη να στείλουμε με email ένα αρχείο zip ή ένα αρχείο pdf ή ένα αρχείο word ή μια εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο. Τα αρχεία που στέλνουμε με email τα αποκαλούμε συνημμένα.

Ένα email μπορεί να περιέχει ένα ή και περισσότερα αρχεία καθώς δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό. Το μόνο που πρέπει να προσέχουμε είναι το συνολικό μέγεθος των αρχείων σε megabytes ανά email να μην ξεπερνάει το όριο που θέτει η εταιρία ή η υπηρεσία που μας δίνει το email (το όριο αυτό είναι συνήθως 10mb). Στην ενότητα Περιορισμοί στην αποστολή emails και τρόποι παράκαμψης των περιορισμών αυτών περιγράφεται ο τρόπος που παρακάμπτουμε τον περιορισμό του ανώτατου ορίου του συνολικού μέγεθους των συνημμένων

Στην ενότητα Επισύναψη αρχείων περιγράφεται ο τρόπος αποστολής συνημμένων αρχείων με email.
Pin It