Στην ενότητα αυτή θα δούμε τι μορφές μπορεί να έχουν τα email όσο αφορά το περιεχόμενο τους.

Γενικά υπάρχουν τρεις μορφές email:
- απλού κειμένου
- εμπλουτισμένου κειμένου
- html email

Email απλού κειμένου

Το email απλού κειμένου είναι η ποιο συνηθισμένη μορφή email που αποστέλλουμε στην καθημερινότητα μας. Ένα τέτοιο email περιέχει απλό κείμενο χωρίς καμία μορφοποίηση. Το πλεονέκτημα αυτής της μορφής email είναι ότι το μέγεθος (σε kilobytes) είναι πάρα πολύ μικρό και η λήψη του από τους αποδέκτες γίνεται πολύ γρήγορα. Ένα άλλο θετικό του email με απλό κείμενο, είναι ότι ο παραλήπτης του μπορεί να αλλάξει την γραμματοσειρά και το μέγεθος του κειμένου έτσι ώστε να διευκολύνει την ανάγνωσή του. Μειονέκτημα, βέβαια, αποτελεί η αδυναμία του αποστολέα να μορφοποιήσει το κείμενο δίνοντας το δικό του στυλ στο email που στέλνει.

Email εμπλουτισμένου κειμένου

Ένα email με εμπλουτισμένο κείμενο περιέχει κείμενο το οποίο μπορεί να είναι μορφοποιημένο. Εδώ ο αποστολέας μπορεί να χρωματίσει λέξεις ή ολόκληρες προτάσεις, να τις κάνει πιο έντονες (bold) ή να τις κάνει με πλάγιους χαρακτήρες (italics) ή να αλλάξει την γραμματοσειρά τους.

Και σ’ αυτήν την μορφή email, όπως και στην μορφή email απλού κειμένου, πλεονέκτημα αποτελεί το μικρό τους μέγεθος. Όμως δεν επιτρέπει τον παραλήπτη να αλλάξει μέγεθος και γραμματοσειρά του κειμένου του email. Ένα μειονέκτημα της μορφής αυτής είναι ότι αν ο αποστολέας επιλέξει να γράψει το κείμενο με μια κωδικοποίηση χαρακτήρων η οποία δεν είναι διαδεδομένη, υπάρχει κίνδυνος το περιεχόμενο του email να εμφανιστεί με τα λεγόμενα κινέζικα στους παραλήπτες. Γι’ αυτό είναι καλό, όταν γράφουμε μορφοποιημένο κείμενο, καλό είναι να επιλέγουμε κωδικοποιήσεις χαρακτήρων οι οποίες είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν εγκατεστημένες σε όλους τους υπολογιστές. Τέτοιες κωδικοποιήσεις είναι η UTF8, UTF7 και η ISO-8859-7. Στην ενόντητα Διάβασμα email με χαρακτήρες που μοιάζουν με κινέζικα περιγράφεται τι είναι η κωδικοποίηση χαρακτήρων καθώς και οι τρόποι που αντιμετωπίζουμε τα email με κινέζικους χαρακτήρες

HTML email

Σίγουρα έχετε δεχτεί στο παρελθόν emails που μοιάζουν με ολόκληρες ιστοσελίδες. Ένα τέτοιο email περιέχει εικόνες με κείμενο το οποίο είναι μορφοποιημένο με html ετικέτες, όπως δηλαδή γίνεται στις ιστοσελίδες. Πλέον όλο και περισσότερες εταιρίες και οργανισμοί, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στέλνουν html emails σε αυτούς που εγγράφονται στην email list τους.

Πλεονέκτημα για τον αποστολέα αποτελεί η ευελιξία που του δίνει η χρήση HTML για να διαμορφώσει το κείμενο μαζί με τις εικόνες και να δώσει έτσι το δικό του στυλ στα email που αποστέλλει. Όπως είναι φυσικό, μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι πρέπει κάποιος να γνωρίζει HTML για να συντάξει html emails. Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να μάθετε HTML διαβάζοντας την Σειρά Μαθημάτων HTML του WLearn.gr.

Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι μπορεί να περιέχει κακόβουλο κώδικα ο οποίος θα εμφυτέψει στον υπολογιστή μας κάποιον ιό ή spyware, γι’ αυτό είναι προτιμότερο να μην ανοίγετε emails αν δεν γνωρίζετε τον αποστολέα. Τα περισσότερα antivirus διενεργούν έλεγχο για ύπαρξη ιών στα emails που κατεβαίνουν στον email client μας, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να το εμπιστευόμαστε τυφλά. Περισσότερα για τα HTML emails θα βρείτε στην ενότητα Αποστολή html emails
Pin It