Ο Thunderbird μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε τους φάκελους με 5 διαφορετικούς τρόπους πατώντας τα βελάκια που βρίσκονται επάνω από την λίστα των φακέλων:


Οι 5 τρόποι είναι οι εξής:

Όλοι οι φάκελοι – εμφανίζονται όλοι οι φάκελοι του Thunderbird αλλά και αυτοί που τους δημιουργήσαμε οι ίδιοι

Μη αναγνωσμένοι φάκελοι – εμφανίζονται μόνο εκείνοι οι φάκελοι που περιέχουν μη-αναγνωσμένα emails

Αγαπημένοι φάκελοι – εμφανίζονται οι φάκελοι που τους έχουμε χαρακτηρίσει αγαπημένους. Για να χαρακτηρίσουμε έναν φάκελο αγαπημένο, πατάμε δεξί κλικ επάνω του και από το μενού που αναδύεται επιλέγουμε Αγαπημένος φάκελος

Πρόσφατοι φάκελοι – εμφανίζονται οι κύριοι φάκελοι του Thunderbird με πρώτο αυτόν που περιέχει το πιο πρόσφατο email και τελευταίο αυτόν που περιέχει το παλαιότερο

Ενοποιημένοι φάκελοι – σε περίπτωση που έχουμε εγκαταστήσει δύο ή περισσότερους λογαριασμούς email, βλέπουμε όλους τους φακέλους του Thunderbird ενοποιημένους. Αν επιλέξουμε οποιονδήποτε άλλο από τους παραπάνω τρόπους εμφάνισης, οι φάκελοι του κάθε λογαριασμού email εμφανίζονται ξεχωριστά

Συνήθως χρησιμοποιούμε το Όλοι οι φάκελοι καθώς εμφανίζει την πραγματική δομή των φακέλων και των υποφακέλων.
Pin It