Στο αριστερό τμήμα του κεντρικού παραθύρου του Thunderbird βρίσκονται οι φάκελοι οι οποίοι περιλαμβάνουν emails:


Οι φάκελοι μας βοηθούν να οργανώνουμε τα email μας έτσι ώστε να τα εντοπίζουμε εύκολα. Υπάρχουν δύο ειδών φάκελοι:

Οι φάκελοι του Thunderbird - Είναι αυτοί που υπάρχουν εξ ορισμού στον Thunderbird από την στιγμή που τον εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας

Οι δικοί μας φάκελοι - Είναι αυτοί που τους δημιουργούμε εμείς με σκοπό να οργανώνουμε καλύτερα τα email μας.

Οι φάκελοι του Thunderbird

Ο Thunderbird τοποθετεί αυτόματα τα email στους φακέλους του ανάλογα με το είδος, τον προορισμό, την κατάσταση κτλ των email αυτών. Παρακάτω θα δούμε τους φάκελους του Thunderbird καθώς και τι είδους emails αποθηκεύονται σε κάθε έναν από αυτούς:

Εισερχόμενα – στον φάκελο αυτόν αποθηκεύονται αυτόματα όλα τα εισερχόμενα emails που λαμβάνουμε

Απεσταλμένα - τα emails που στέλνουμε επιτυχώς αποθηκεύονται αυτόματα στον φάκελο Απεσταλμένα

Κάδος - στον Κάδο πηγαίνουν τα emails που διαγράφουμε. Λειτουργεί σαν τον Κάδο ανακύκλωσης των Windows

Προσχέδια – στον φάκελο αυτόν περιλαμβάνονται τα προσχέδια emails που συντάσσουμε και αποθηκεύουμε με σκοπό να τα στείλουμε κάποια στιγμή στο μέλλον

Εξερχόμενα - εδώ αποθηκεύονται προσωρινά τα email που αποστέλλουμε. Αν η αποστολή ενός email είναι επιτυχημένη, τότε διαγράφεται αυτόματα από τον φάκελο αυτόν. Αν η αποστολή αποτύχει για κάποιον λόγο το email μένει στον φάκελο Εξερχόμενα, μέχρι την επιτυχή αποστολή του ή την διαγραφή του.

Η εξ ορισμού οργάνωση των emails που χρησιμοποιεί ο Thunderbird μας βοηθά να εντοπίσουμε με μια ματιά το email ή τα emails που ψάχνουμε. Έτσι αν θέλουμε να εντοπίσουμε ένα email που στείλαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το ψάχνουμε στον φάκελο Απεσταλμένα. Αν πάλι θέλουμε να επαναφέρουμε ένα email που σβήσαμε, το εντοπίζουμε στον Κάδο. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα προσχέδιο email για αποστολή, το εντοπίζουμε στον φάκελο Προσχέδια κ.ο.κ.

Οι δικοί μας φάκελοι

Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε φάκελους μέσα στους φάκελους του Thunderbird οργανώνοντας έτσι τα email μας καλύτερα και κυρίως σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια. Ουσιαστικά μιλάμε για υποφακέλους στους οποίους μπορούμε να αποθηκεύουμε ή να μεταφέρουμε emails, είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα.

Για παράδειγμα μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν νέο υποφάκελο μέσα στον φάκελο Εισερχόμενα στον οποίον θα έχουμε τα emails ενός συγκεκριμένου αποστολέα για να τα ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα εισερχόμενα emails. Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε υποφάκελο μέσα στον φάκελο Προσχέδια στον οποίο θα αποθηκεύουμε τα προσχέδια που χρησιμοποιούμε στα πλαίσια της εργασίας μας, κ.ο.κ.

Δημιουργία υποφακέλων

Νέους υποφακέλους μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα σε όλους τους φακέλους του Thunderbird, εκτός από τον φάκελο Εξερχόμενα.

Για να δημιουργήσουμε έναν νέο υποφάκελο, πχ. στον φάκελο Εισερχόμενα, πατάμε δεξί κλικ επάνω στον φάκελο Εισερχόμενα και από το μενού που αναδύεται επιλέγουμε Νέος φάκελος. Στο παραθυράκι που εμφανίζει πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε να έχει ο νέος υποφάκελος και πατάμε ΟΚ:


Αριστερά από τον φάκελο Εισερχόμενα εμφανίζεται το σύμβολο + ή ένα τοξάκι το οποίο αν πατήσουμε θα εμφανιστούν οι υποφάκελοι των Εισερχομένων:

Διαγραφή φακέλων

Για να διαγράψουμε έναν φάκελο, πατάμε επάνω του δεξί κλικ και από το μενού που αναδύεται επιλέγουμε το Διαγραφή. Μετά την διαγραφή ενός φακέλου, ο φάκελος αυτός μαζί με τα emails περιέχει μεταφέρεται στον Κάδο, απ’ όπου μπορούμε να τον επαναφέρουμε (να τον σύρουμε δηλαδή στον φάκελο που ήταν) αν μετανιώσαμε για την διαγραφή του.
Pin It