Σε περίπτωση που έχουμε ένα excel με ονοματεπώνυμα και τα email τους, μπορούμε να εισάγουμε αυτόματα τα στοιχεία αυτά στο Ευρετήριο Διευθύνσεων του Thunderbird χωρίς να χρειάζεται να καταχωρούμε μια-μια τις επαφές με την διαδικασία που περιγράψαμε στην ενότητα Δημιουργία και διαγραφή επαφών.

Το αρχείο excel πρέπει να έχει την ακόλουθη διάταξη στις στήλες του: Όνομα, Επώνυμο, email:


Ανοίγουμε το αρχείο excel και το αποθηκεύουμε (με Αποθήκευση ως...) σαν Κείμενο (οριοθετημένο με tab) *.txt (πχ, my email list.txt):


Έπειτα ανοίγουμε το αρχείο my email list.txt με το Σημειωματάριο (Notepad) και ελέγχουμε αν μεταξύ των στοιχείων μιας γραμμής υπάρχει κενό tab:


Τώρα που έχουμε εξάγει τα στοιχεία των επαφών σε αρχείο .txt μπορούμε να τα εισάγουμε στο Ευρετήριο του Thunderbird. Ανοίγουμε το Ευρετήριο Διευθύνσεων πατώντας το κουμπί Ευρετήριο από το αρχικό παράθυρο του Thunderbird. Στο παράθυρο του Ευρετηρίου διευθύνσεων επιλέγουμε από το μενού
Εργαλεία > ΕισαγωγήΣτο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Ευρετήρια Διευθύνσεων και πατάμε Επόμενο:


Έπειτα από τις επιλογές που εμφανίζονται επιλέγουμε την Αρχείο Κειμένου (LDIF, , tab, .csv, .txt) και πατάμε Επόμενο:


Αμέσως μετά εμφανίζεται το κλασικό παραθυράκι με την δομή των αρχείων του υπολογιστή μας όπου εντοπίζουμε το αρχείο .txt που δημιουργήσαμε προηγουμένως και πατάμε το κουμπί Ανοιγμα. Προσοχή στο παραθυράκι αυτό να επιλέξουμε τύπο εμφανιζόμενων αρχείων το Οριοθετημένο κείμενο (*.tab, *.txt).

Στο παράθυρο που μας εμφανίζει, υπάρχει μια λίστα με δύο στήλες. Η πρώτη στήλη είναι τα ονόματα των πεδίων των δεδομένων ενώ η δεύτερη στήλη περιέχει τα ίδια τα δεδομένα των επαφών που βρίσκονται στο .txt αρχείο. Πατώντας τα κουμπιά Επόμενο και Προηγούμενο μπορούμε να πλοηγηθούμε στις επαφές βλέποντας τα δεδομένα κάθε επαφής στην δεξιά στήλη της λίστας:


Στο σημείο αυτό πρέπει να ελέγξουμε αν υπάρχει σωστή στοίχιση μεταξύ των πεδίων των δεδομένων και των ίδιων των δεδομένων των επαφών Όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα η στοίχιση του δεδομένου του κύριου email (nikos @ disabled.gr) δεν είναι σωστή, αφού στοιχίζετε με το Όνομα:


Για να υπάρξει σωστή αντιστοίχηση θα πρέπει να φέρουμε ψηλότερα το πεδίο Κύριο email για να αντιστοιχηθεί με το δεδομένο του email. Αυτό γίνεται πατώντας πρώτα στο πεδίο Κύριο email και στην συνέχεια πατώντας το κουμπί Μετακίνηση Επάνω τόσες φορές όσες χρειάζεται για να στοιχηθεί με το δεδομένο email. Αφού σιγουρευτούμε για την σωστή στοίχιση των πεδίων και των δεδομένων, καθώς και τα checkbox των πεδίων που θέλουμε να συμπεριελάβουμε να είναι επιλεγμένα, πατάμε το κουμπί ΟΚ:


Αν τα παραπάνω βήματα έγιναν σωστά θα παρατηρήσουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο Ευρετήριο με όνομα my email list (ίδιο με το όνομα που είχαμε δώσει στο αρχείο .txt). Πατώντας επάνω στο νέο Ευρετήριο θα δούμε στην δεξιά λίστα τις επαφές που κάναμε εισαγωγή από το αρχείο my email list.txt:
Pin It