Έχουμε την δυνατότητα να εκτυπώσουμε τα στοιχεία μιας επαφής επιλέγοντας πρώτα την επαφή που επιθυμούμε από την λίστα επαφών και έπειτα πατώντας το μενού
Αρχείο > Εκτύπωση Επαφής

Επίσης μπορούμε να τυπώσουμε τα στοιχεία όλων των επαφών ενός ευρετηρίου ή ή μιας λίστας επιλέγοντας το ευρετήριο ή την λίστα αυτή από το αριστερό τμήμα και πατώντας το μενού
Αρχείο > Εκτύπωση Ευρετηρίου Διευθύνσεων

Μια σημαντική δυνατότητα του Ευρετηρίου Διευθύνσεων είναι η εξαγωγή των επαφών σε ηλεκτρονική μορφή για διάφορες χρήσεις, όπως η εισαγωγή τους σε κάποιον άλλον mail client ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή όπως word, excel, αλλά και την εισαγωγή τους σε κινητά και palmtops. Για να πραγματοποιήσουμε εξαγωγή επαφών επιλέγουμε από το μενού
Εργαλεία > Εξαγωγή
όπου εμφανίζεται το παράθυρο (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) με την δομή των αρχείων του συστήματος μας όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε όλες τις επαφές μας σε ένα αρχείο οπουδήποτε στον υπολογιστή μας. Ο Thunderbird μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας του αρχείου αυτού σε μια από τις μορφές: .ldif, .csv, .txt και .tab. Η επιλογή της μορφής του αρχείου εξαρτάται από τις μορφές αρχείων που μπορεί να εισάγει η εφαρμογή στην οποία θέλουμε να εισάγουμε τις επαφές


Αντίστροφα μπορούμε να εισάγουμε επαφές στην λίστα επαφών του Thunderbird από άλλο mail client, όπως το Outlook, Outlook Express και Eudora αλλά και από αρχεία .ldif, .csv, .txt και .tab. Από το μενού
Εργαλεία > Εισαγωγή
εμφανίζεται ο οδηγός εισαγωγής δεδομένων στο Thunderbird
Pin It