Εκτός από τα δύο κύρια ευρετήρια διευθύνσεων, Προσωπικό Ευρετήριο Διευθύνσεων και Συλλεγμένες Διευθύνσεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε δικές μας Λίστες Επαφών οργανώνοντας έτσι τις επαφές μας σε ομάδες.

Για να δημιουργήσουμε μια νέα Λίστα:
1. επιλέγουμε την λίστα Συλλεγμένες Διευθύνσεις
2. και πατάμε το κουμπί Νέα λίστα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του παραθύρου


Ανοίγει ένα παράθυρο (παρακάτω εικόνα) όπου πληκτρολογούμε τα στοιχεία της Λίστας, πχ.
Όνομα λίστας: Εργασία
Προσωνύμιο Λίστας: Εργασία
Περιγραφή: Όλες οι επαφές από τον χώρο εργασίας μου


Στον χώρο με τις γραμμές που ακολουθεί πληκτρολογούμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τα ονοματεπώνυμα των επαφών που θέλουμε να προσθέσουμε στην νέα λίστα. Αρχίζοντας την πληκτρολόγηση εμφανίζεται μια λίστα με τις επαφές που ταιριάζουν στους χαρακτήρες που πληκτρολογούμε βοηθώντας μας έτσι να βρούμε την επαφή που θέλουμε. Αφού προσθέσουμε όλες τις επαφές που επιθυμούμε, πατάμε το κουμπί OK και η νέα μας λίστα είναι έτοιμη. Εμφανίζεται σαν υπολίστα της λίστας Συλλεγμένες Διευθύνσεις, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Pin It