Μια υπηρεσία που παρέχει λογαριασμούς mail, όπως η Hotmail, Gmail, Yahoo mail, Inmail, κτλ, θέτει περιορισμούς στην αποστολή emails τόσο για να διαφυλάξει τους χρήστες της από spam emails, spywares και ιούς, όσο και για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των servers της ίδιας της υπηρεσίας. Οι περιορισμοί αλλάζουν από υπηρεσία σε υπηρεσία. Για παράδειγμα, ο αριθμός των αποδεκτών στους οποίους μπορεί κάποιος να στείλει το ίδιο email (ομαδική αποστολή) στην υπηρεσία Gmail της Google είναι διαφορετικός από αυτόν που επιτρέπει η υπηρεσία inMail της in.gr

Παρακάτω θα δούμε τους κυριότερους περιορισμούς που θέτουν οι υπηρεσίες παροχής mail, καθώς και τους τρόπους να τους παρακάμψουμε.

Περιορισμός αποστολής ορισμένων τύπων αρχείων

Οι περισσότερες υπηρεσίες mail δεν επιτρέπουν την αποστολή εκτελέσιμων συνημμένων αρχείων, όπως είναι τα αρχεία .exe. Ο λόγος είναι απλός. Τέτοιου είδους αρχεία μπορεί να περιέχουν ιούς που θα βλάψουν σοβαρά τόσο τα αρχεία όσο και την απόδοση του υπολογιστή μας.

Παράκαμψη περιορισμού
Αν θέλουμε να στείλουμε ένα αρχείο .exe, θα πρέπει πρώτα να του αλλάξουμε την επέκταση και από .exe να την κάνουμε .txt. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι απλός. Ανοίγουμε το παράθυρο εξερεύνησης των windows (είτε πατώντας στον Υπολογιστή μου, είτα στα Έγγραφά μου κτλ) και εντοπίζουμε το αρχείο .exe μέσα στους φακέλους του υπολογιστή μας. Έπειτα από το μενού του παραθύρου (αν δεν βλέπουμε κάποιο μενού, πατάμε το κουμπί του πληκτρολογίου alt για να εμφανιστεί) πηγαίνουμε:
Εργαλεία > Επιλογές φακέλων

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πατάμε το tab Προβολή όπου υπάρχει ένα πλαίσιο με πολλές επιλογές. Εντοπίζουμε την επιλογή που γράφει Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων και βεβαιωνόμαστε ότι το checkbox ΔΕΝ είναι επιλεγμένο (αν είναι επιλεγμένο το από-τσεκάρουμε) και πατάμε ΟΚ.

Έπειτα πατάμε δεξί κλικ επάνω στο αρχείο .exe που θέλουμε να στείλουμε και από το μενού που αναδύεται επιλέγουμε Μετονομασία. Σβήνουμε το exe μετά την τελεία, πληκτρολογούμε txt και πατάμε Enter. Αν εμφανιστεί κάποιο παράθυρο επιβεβαίωσης αλλαγής της επέκτασης του αρχείου, πατάμε Ναι.

Αφού αλλάξαμε την επέκταση του αρχείου από exe σε txt μπορούμε να το στείλουμε παρακάμπτοντας τον περιορισμό της υπηρεσίας mail. Βέβαια πρέπει να ενημερώσουμε τον αποστολέα ότι πριν τρέξει το εκτελέσιμο αρχείο, θα πρέπει να του αλλάξει την επέκταση, από .txt σε .exe, με τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω

Περιορισμός στο συνολικό μέγεθος σε mb των συνημμένων αρχείων που στέλνουμε

Όλες οι υπηρεσίες θέτουν περιορισμό στο συνολικό μέγεθος σε mb που έχουν τα συνημμένα αρχεία ανά email που στέλνουμε. Αυτό το κάνουν κυρίως για να διαφυλάξουν την ομαλή λειτουργία των server τους κρατώντας χαμηλά τα megabytes των αρχείων που αυτοί ‘μοιράζουν’. Το ανώτατο όριο των mb που μπορούμε να στείλουμε ανά email είναι συνήθως από 10mb ως 30mb. Το gmail επιτρέπει ως και 25mb.

Παράκαμψη περιορισμού
Αν το συνολικό μέγεθος των συνημμένων αρχείων που θέλουμε να στείλουμε ξεπερνάει το ανώτατο όριο που θέτει η υπηρεσία που μας παρέχει το mail, τότε θα πρέπει πρώτα να τα συμπιέσουμε σε ένα αρχείο .zip ή .rar. Αυτό γίνεται πολύ απλά, ανοίγοντας ένα παράθυρο Εξερεύνησης αρχείων των windows, εντοπίζοντας τον φάκελο στον οποίον είναι αποθηκευμένα τα αρχεία. Στην περίπτωση που είναι σε διαφορετικούς φακέλους και σε διάφορα σημεία της δομής των αρχείων, τότε θα πρέπει να τα συγκεντρώσουμε όλα στον ίδιο φάκελο. Έπειτα επιλέγουμε όλα τα αρχεία και πατάμε δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα αρχεία. Από το μενού που αναδύεται επιλέγουμε:
Αποστολή προς > Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip)

Έτσι δημιουργείται το αρχείο .zip το οποίο περιέχει όλα τα αρχεία που θέλουμε να στείλουμε, μόνο που είναι αρκετά μικρότερο από την συνολική χωρητικότητα που είχαν όλα αυτά τα αρχεία μαζί. Αν το μέγεθος του αρχείου zip είναι μικρότερο από αυτό που θέτει ο περιορισμός, τότε το στέλνουμε σαν συνημμένο αρχείο. Αν το μέγεθος του .zip αρχείου δεν έχει μικρύνει τόσο ώστε να μην ξεπερνάει το όριο του περιορισμού, τότε χωρίζουμε τα αρχεία σε 2, 3 ή όσα .zip αρχεία χρειάζεται και τα στέλνουμε σε ισάριθμα emails

Ο παραλήπτης του αρχείου ή των αρχείων zip θα πρέπει να αποσυμπιέσει τα αρχεία και έπειτα να τα χρησιμοποιήσει κανονικά.

Η διαδικασία συμπίεσης αρχείων που περιγράψαμε πιο πάνω είναι η εξορισμού διαδικασία που χρησιμοποιούμε σε περιβάλλον Windows. Υπάρχουν όμως και εξειδικευμένες εφαρμογές με περισσότερες δυνατότητες που κάνουν συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων. Οι διασημότερες εφαρμογές συμπίεσης είναι το Winzip και Winrar

Περιορισμός στην μαζική αποστολή emails

Όλες οι υπηρεσίες mail δεν επιτρέπουν την αποστολή του ίδιου email σε πολλούς παραλήπτες. Αυτό γίνεται για να μην μπορούν οι λεγόμενοι spammers να στέλνουν ομαδικά emails και να γεμίζουν με σκουπίδια το inbox εκατοντάδων ή και χιλιάδων ακόμα χρηστών. Συνήθως όταν προσπαθούμε να στείλουμε ένα email σε πάνω από 20 επαφές, εμφανίζεται μήνυμα που μας ενημερώνει για τον περιορισμό και δεν μας επιτρέπει την αποστολή του.

Παράκαμψη περιορισμού
Ένας τρόπος να παρακάμψουμε αυτόν τον περιορισμό είναι να χωρίσουμε τις επαφές, στις οποίες θέλουμε να στείλουμε το email, σε ομάδες των δέκα επαφών. Έτσι θα στείλουμε τόσα emails όσες είναι και οι ομάδες. Ο καλύτερος τρόπος να δημιουργήσουμε ομάδες των δέκα επαφών είναι να δημιουργήσουμε Λίστες επαφών στο Ευρετήριο διευθύνσεων του Thunderbird. Στην ενότητα Λίστες Επαφών περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας Λίστας επαφών. Αν και η διαδικασία είναι εύκολη, είναι χρονοβόρα και κουραστική. Επιπλέον, θα πρέπει να περιμένουμε λίγα λεπτά για να ξαναστείλουμε το ίδιο email στην επόμενη ομάδα επαφών, καθώς η γρήγορες αποστολές σε πολλές επαφές μπορεί να θεωρηθεί από την υπηρεσία σαν προσπάθεια προώθησης spam emails και να μην μας επιτρέψει τελικά την αποστολή τους.

Ο προτεινόμενος τρόπος για να στείλουμε ομαδικά emails είναι να χρησιμοποιήσουμε τον διακομιστή εξερχομένων μιας άλλης υπηρεσίας που επιτρέπει την μαζική αποστολή emails. Για παράδειγμα ο διακομιστής εξερχομένων του Gmail της Google, επιτρέπει την αποστολή ενός email μέχρι και σε 100 email διευθύνσεις.

Για να χρησιμοποιήσουμε τον διακομιστή εξερχομένων του Gmail για να στέλνουμε ομαδικά emails από τον Thunderbird, θα πρέπει να έχουμε έναν mail λογαριασμό στο Gmail. Σε περίπτωση που δεν έχετε, μπορείτε να δημιουργήσετε κάνοντας sign up στην σελίδα https://mail.google.com/

Αν έχουμε ήδη λογαριασμό στο Gmail, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε έναν διακομιστή εξερχομένων με τα στοιχεία του Gmail διακομιστή εξερχομένων. Για να γίνει αυτό ανοίγουμε το παράθυρο Ρυθμίσεις λογαριασμών αλληλογραφίας από το κεντρικό μενού του Thunderbird:
Επιλογές > Ρυθμίσεις λογαριασμών

Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου που εμφανίζεται επιλέγουμε Διακομιστής εξερχομένων (SMTP). Στο λευκό πλαίσιο που εμφανίζεται στο δεξί τμήμα του παραθύρου υπάρχει ο διακομιστής εξερχομένων που χρησιμοποιούμε. Για να προσθέσουμε νέο διακομιστή εξερχομένων πατάμε το κουμπί Προσθήκη:


Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε τα στοιχεία του διακομιστή εξερχομένων του Gmail, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:


Στο όνομα χρήστη πληκτρολογούμε την διεύθυνση mail που έχουμε στο Gmail. Αφού ολοκληρώσουμε την πληκτρολόγηση των στοιχείων, πατάμε το κουμπί OK. Τώρα στο λευκό πλαίσιο υπάρχουν δύο διακομιστές εξερχομένων:


Έπειτα, στο ίδιο παράθυρο (Ρυθμίσεις λογαριασμών αλληλογραφίας), επιλέγουμε από το αριστερό τμήμα τον προεπιλεγμένο λογαριασμό και στο τέλος του δεξιού τμήματος επιλέγουμε από την λίστα τον νέο διακομιστή εξερχομένων που δημιουργήσαμε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:


Έπειτα πατάμε ΟΚ. Αφού έχουμε ορίσει σαν διακομιστή εξερχομένων αυτόν του Gmail, μπορούμε τώρα να κάνουμε ομαδική αποστολή ενός email μέχρι και σε 100 email διευθύνσεις. Όταν πατήσουμε το κουμπί αποστολή στο παράθυρο Σύνταξης email, ο Thunderbird θα μας ζητήσει τον κωδικό του λογαριασμού μας στο Gmail:


Αφού τελειώσουμε με την ομαδική αποστολή, θα πρέπει να επαναφέρουμε την χρήση του διακομιστή εξερχομένων που χρησιμοποιούμε εξορισμού. Από το μενού:
Εργαλεία > Ρυθμίσεις λογαριασμών

ανοίγει το παράθυρο Ρυθμίσεις λογαριασμών αλληλογραφίας στο οποίο επιλέγουμε από το αριστερό τμήμα τον προεπιλεγμένο λογαριασμό και στο τέλος του δεξιού τμήματος επιλέγουμε από την λίστα τον παλιό διακομιστή εξερχομένων και πατάμε ΟΚ:

Τα στοιχεία του διακομιστή θα συνεχίσουν να υπάρχουν στον Thunderbird. Έτσι, την επόμενη φορά που θα θελήσουμε να κάνουμε ομαδικές αποστολές, απλά επιλέγουμε τον διακομιστή του Gmail από την λίστα στις ρυθμίσεις του λογαριασμού
Pin It