Με την χρήση των προτύπων emails μπορούμε να ορίσουμε συγκεκριμένη δομή στο σώμα των emails ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά που συντάσσουμε νέα emails να γράφουμε τα ίδια.

Για παράδειγμα, κάθε φορά που στέλνουμε email στον Διευθυντή μας, ξεκινάμε γράφοντας στην κορυφή :
Κύριε Κερβερίδη,

…συνεχίζουμε με το κυρίως περιεχόμενο... και τελειώνουμε γράφοντας:
Με εκτίμηση
Ακης Καργιοφύλλης
Τμήμα Πληροφορικής


Για να μην γράφουμε την ίδια αρχή και το ίδιο τέλος σε κάθε email που στέλνουμε στον Διευθυντή μας, δημιουργούμε ένα πρότυπο γράφοντας την πρώτη και την τελευταία γραμμή, έτσι ώστε το μόνο που έχουμε να γράψουμε είναι το κυρίως περιεχόμενο.

Δημιουργία και χρήση προτύπων

Για να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο email σαν αυτό που περιγράψαμε πιο πάνω, ανοίγουμε το παράθυρο Σύνταξης, πατώντας το κουμπί Σύνταξη που βρίσκεται στην κορυφή του κεντρικού παραθύρου του Thunderbird:


Στο παράθυρο Σύνταξης γράφουμε την διεύθυνση email του Διευθυντή μας και στο σώμα γράφουμε την πρώτη και τις τρεις τελευταίες γραμμές. Έπειτα, από την κορυφή του ίδιου παραθύρου πατάμε το βελάκι του κουμπιού Αποθήκευση και από την λίστα που αναδύεται επιλέγουμε Προσχέδιο:


Κλείνουμε το παράθυρο Σύνταξης και από το αριστερό τμήμα του κεντρικού παραθύρου του Thunderbird όπου βρίσκονται οι φάκελοι, επιλέγουμε τον φάκελο Προσχέδια. Στην λίστα των emails θα δούμε το email που στο προηγούμενο βήμα αποθηκεύσαμε σαν Προσχέδιο:


Πατώντας διπλό κλικ επάνω στο email, ανοίγει το παράθυρο Σύνταξης έχοντας συμπληρωμένη την διεύθυνση email του Διευθυντή μας καθώς και το κυρίως περιεχόμενο που γράψαμε σε αυτό:


Με αυτό τον τρόπο, κάθε φορά που θέλουμε να στείλουμε email στον Διευθυντή μας, ανοίγουμε το προσχέδιο, πληκτρολογούμε το θέμα, το κυρίως κείμενο ανάμεσα στην πρώτη γραμμή και τις τρεις τελευταίες και έπειτα πατάμε το κουμπί Αποστολή. Έτσι γλυτώνουμε χρόνο για λίγο…chat στο facebook
Pin It