Στείλατε ένα email και θέλετε να ξέρετε αν το διάβασε ο παραλήπτης και πότε; Ο Thunderbird, όπως και οι περισσότεροι mail clients, υποστηρίζουν την αποστολή βεβαίωσης ανάγνωσης των απεσταλμένων email την στιγμή που τα διαβάζουν οι παραλήπτες τους. Ουσιαστικά μια βεβαίωση ανάγνωσης είναι ένα αυτόματο email που ενημερώνει τον αποστολέα για την ημέρα και την ώρα που διάβασε ο παραλήπτης το email.

Μια βεβαίωση ανάγνωσης είναι κάπως έτσι:

Ενεργοποίηση λήψης βεβαιώσεων ανάγνωσης

Η λειτουργία αποστολής βεβαιώσεων ανάγνωσης είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσουμε την λειτουργία αυτή, ανοίγουμε το παράθυρο με τις Ρυθμίσεις λογαριασμού αλληλογραφίας από το μενού:
Επιλογές > Ρυθμίσεις λογαριασμού

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου που ανοίγει επιλέγουμε Βεβαιώσεις Ανάγνωσης και στην δεξιά πλευρά του παραθύρου πατώντας την επιλογή Προσαρμογή βεβαιώσεων ανάγνωσης για τον παρόντα λογαριασμό ενεργοποιούνται μια σειρά από επιλογές. Στην πραγματικότητα η λειτουργία λήψης βεβαιώσεων ενεργοποιείται όταν τσεκάρουμε την επιλογή Κατά την αποστολή μηνυμάτων να ζητείται πάντα βεβαίωση ανάγνωσης.


Οι υπόλοιπες επιλογές χωρίζονται ουσιαστικά σε δύο ομάδες: Όταν φτάνει μια βεβαίωση και όταν γίνεται λήψη αιτήματος βεβαίωση ανάγνωσης. Στην επόμενη εικόνα αυτή η ομαδοποίηση φαίνεται ξεκάθαρα


Όταν φτάνει μια βεβαίωση ανάγνωσης:
Για την περίπτωση που λαμβάνουμε μια βεβαίωση ανάγνωσης μπορούμε να ορίσουμε αν αυτή θα παραμείνει στον φάκελο των Εισερχομένων ή θα μετακινηθεί στον φάκελο των Απεσταλμένων.


Όταν γίνεται λήψη αιτήματος βεβαίωση ανάγνωσης:
Ενώ για την περίπτωση που κάποιος αποστολέας ζητάει βεβαίωση ανάγνωσης για ένα email που εμείς διαβάσαμε, μπορούμε να ορίσουμε τις περιπτώσεις που θα επιτρέπουμε την αποστολή μιας βεβαίωσης ανάγνωσης ή ακόμα και να απενεργοποιήσουμε τελείως την αποστολή τους. Η λήψη αιτήματος βεβαίωσης ανάγνωσης συμβαίνει όταν κάποιος μας έχει στείλει ένα email το οποίο ανοίγουμε και ο παραλήπτης ζητάει από εμάς βεβαίωση ανάγνωσης. Τότε, αφού του επιτρέπουν οι ρυθμίσεις που έχουμε ορίσει, ο Thunderbird στέλνει την βεβαίωση ανάγνωσης στον αποστολέα του email που διαβάσαμε. Προτείνω να αφήσετε την επιλογή ‘Να γίνεται ερώτηση’ και στις τρεις περιπτώσεις καθώς έτσι κάθε φορά που σας ζητάει κάποιος αποστολέας βεβαίωση ανάγνωσης θα εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο θα σας ρωτάει για την αποστολή της βεβαίωσης