Μπορούμε να εμφανίζουμε ένα κείμενο σαν υπογραφή και αυτό να εμφανίζεται στο τέλος κάθε email που στέλνουμε

Από το μενού
Εργαλεία > Ρυθμίσεις λογαριασμών
εμφανίζεται το παράθυρο Ρυθμίσεις λογαριασμών αλληλογραφίαςΑπό το αριστερό τμήμα του παραθύρου που εμφανίζεται επιλέγουμε τον λογαριασμό mail μας και στο δεξί τμήμα του παραθύρου πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται σαν υπογραφή όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Το κείμενο της υπογραφής μπορούμε να το μορφοποιήσουμε με html ετικέτες.

Ο Thunderbird μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε σαν υπογραφή ένα αρχείο (εικόνα, html αρχείο, αρχείο κειμένου κτλ.) Στο ίδιο παράθυρο επιλέγουμε το checkbox Επισύναψη υπογραφής από αρχείο και έπειτα πατώντας το κουμπί Επιλογή, εντοπίζουμε το αρχείο που θέλουμε να εμφανιστεί σαν υπογραφή


Επίσης έχουμε την δυνατότητα να ορίσουμε σαν υπογραφή τα στοιχεία που έχουμε αποθηκεύσει για τον εαυτό μας στην vCard. Η vCard είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο περιέχει πληροφορίες μιας επαφής. Τα αρχεία vCard είναι συμβατά σε όλα τα λειτουργικά συστήματα ( όπως Windows, Mac, Linux κτλ) και σε όλες τις συσκευές (όπως Desktop computers, PDAs κτλ). Για να εμφανίζουμε τα στοιχεία της vCard μας σαν υπογραφή στα email μας, στο παράθυρο Ρυθμίσεις αλληλογραφίας τσεκάρουμε την επιλογή Επισύναψη της vCard μου στα μηνύματα. Πατώντας το κουμπί Επεξεργασία καρτέλας μπορούμε να προσθέσουμε ή να αλλάξουμε τις πληροφορίες της  vCard


Από την στιγμή που έχουμε ορίσει το κείμενο της υπογραφής, κάθε φορά που θα ανοίγουμε το παράθυρο Σύνταξης email αυτή θα εμφανίζεται με αχνά γράμματα:
Pin It