Μπορούμε να στείλουμε ένα email σε περισσότερους από έναν παραλήπτες. Αυτό γίνετε με δύο τρόπους:

1. Με την χρήση του Ευρετηρίου Διευθύνσεων
Ανοίγουμε το παράθυρο του Ευρετηρίου Διευθύνσεων από το μενού
Εργαλεία > Ευρετήριο Διευθύνσεων
και επιλέγουμε τους παραλήπτες που θέλουμε (αφού επιλέξουμε τον πρώτο πατώντας επάνω στο ονοματεπώνυμο του, όλους τους υπόλοιπους τους επιλέγουμε έχοντας πατημένο το κουμπί του πληκτρολογίου Ctrl). Έπειτα πατάμε δεξί κλικ σε οποιονδήποτε από τους παραλήπτες που έχουμε επιλέξει και από το μενού που αναδύεται επιλέγουμε Σύνταξη.


Το παράθυρο Σύνταξης email θα ανοίξει έχοντας συμπληρωμένα τα email των παραληπτών.2. Πληκτρολογώντας τα email των παραληπτών
Ανοίγουμε το παράθυρο Σύνταξης email όπου πληκτρολογούμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών.

Κοινοποίηση ενός email

Αρκετές φορές χρειάζεται να στείλουμε ένα email στους άμεσα ενδιαφερόμενους παραλήπτες και να το κοινοποιήσουμε σε κάποιους άλλους οι οποίοι θέλουμε να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του email, αλλά δεν τους αφορά άμεσα.

Παράδειγμα:
Έστω ότι είμαι αρχηγός μιας rock band και θέλω να στείλω το παρακάτω email στους υπόλοιπους πέντε της band:
"Μιχάλη και Αντώνη αύριο στις 5 σπίτι μου να δουλέψουμε ξανά το μπάσο μαζί με τα drums γιατί στην τελευταία πρόβα τα κάναμε ...#$&^%*#"

Το παραπάνω email αναφέρεται άμεσα στον Μιχάλη και στον Αντώνη οι οποίοι πρέπει να κάνουν αυτό που προτρέπει το email. Οι άλλοι δύο της band θα λάβουν το email, αλλά δεν είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Για να ορίσουμε σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιήσουμε το email, στο παράθυρο Σύνταξης email και αφού συμπληρώσουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των παραληπτών, πατάμε επάνω στο Προς: δίπλα από κάθε παραλήπτη που θέλουμε να τους κοινοποιηθεί το email όπως φαίνεται στην εικόνα. Από την λίστα που αναδύεται επιλέγουμε Κοιν:

Κρυφή Κοινοποίηση

Όταν επιλέγουμε να κοινοποιήσουμε ένα email σε κάποιες επαφές, τα mails των επαφών αυτών εμφανίζονται κανονικά σαν παραλήπτες του email ενώ όλοι οι παραλήπτες μπορούν να δουν ποιοι άλλοι έχουν λάβει το ίδιο email.

Μπορούμε να κρατήσουμε κρυφό το email ενός παραλήπτη από τους υπόλοιπους επιλέγοντας από την λίστα την επιλογή Κρυφή Κοινοποίηση


Αν επιλέξουμε Κρυφή Κοινοποίηση για όλους τους παραλήπτες, τότε κανείς από αυτούς δεν θα γνωρίζει ποιοι άλλοι έχουν λάβει το email. Στην περίπτωση αυτή κάθε ένας θα βλέπει σαν μοναδικό παραλήπτη τον εαυτό του.
Pin It