Με τις αρχικές ρυθμίσεις του Thunderbird, όταν πατάμε το κουμπί απάντηση σε ένα email, τότε ανοίγει το παράθυρο Σύνταξης με το αρχικό μήνυμα του αποστολέα, κάτω ή πάνω από το οποίο γράφουμε το δικό μας κείμενο. Είναι χρήσιμο ομολογουμένως, τόσο για τον αποστολέα όσο για τον παραλήπτη, να υπάρχει το αρχικό μήνυμα όταν στέλνουμε ή μας στέλνουν απαντητικό email, αφού είναι αρκετές οι φορές που ξεχνάμε τι ζητήσαμε και από ποιον.


Ωστόσο μπορούμε να ρυθμίσουμε έτσι το Thunderbird ώστε να μην εμφανίζει το αρχικό email του αποστολέα όταν απαντούμε. Για να αλλάξουμε αυτή την ρύθμιση πηγαίνουμε από το μενού του αρχικού παραθύρου του Thunderbird
Εργαλεία > Ρυθμίσεις λογαριασμών
Στην αριστερή στήλη του παραθύρου που θα ανοίξει, επιλέγουμε το Σύνταξη και Διευθυνσιοδότηση. Στην δεξιά πλευρά του ίδιου παραθύρου απο-επιλέγουμε (στην περίπτωση που είναι επιλεγμένη) την επιλογή Αυτόματη παράθεση του αρχικού μηνύματος κατά την απάντηση

Έναρξη της απάντησης πάνω ή κάτω από την παράθεση

Στην περίπτωση που θέλουμε να εμφανίζεται το αρχικό email του αποστολέα στην απάντηση μας, έχουμε την δυνατότητα να ορίσουμε την θέση της απάντησής μας σε σχέση με το αρχικό email του αποστολέα. Ανοίγουμε το παράθυρο Ρυθμίσεις λογαριασμών από το μενού
Εργαλεία > Ρυθμίσεις λογαριασμών
Στην αριστερή στήλη του παραθύρου που θα ανοίξει, επιλέγουμε το Σύνταξη και Διευθυνσιοδότηση. Στην δεξιά πλευρά του ίδιου παραθύρου επιλέγουμε (στην περίπτωση που δεν είναι επιλεγμένη) την επιλογή Αυτόματη παράθεση του αρχικού μηνύματος κατά την απάντηση. Ακριβώς από κάτω έχει μια λίστα με τρεις επιλογές με τις οποίες μπορούμε να ορίσουμε την θέση της απάντησης μας σε σχέση με το αρχικό email του αποστολέα.
Pin It