Κάθε φορά που πατάμε το κουμπί Απάντηση σε ένα email, εμφανίζεται το παράθυρο Σύνταξης με ολόκληρο το αρχικό email του αποστολέα.


Ο Thunderbird μας δίνει την δυνατότητα της επιλεκτικής παράθεσης. Δηλαδή από το αρχικό email του αποστολέα επιλέγουμε με το ποντίκι μας το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται στο email-απάντηση που θα στείλουμε και έπειτα πατάμε το κουμπί Απάντηση.


Με αυτόν τον τρόπο το παράθυρο Σύνταξης email θα εμφανιστεί έτσι:
Pin It