Μπορούμε να στείλουμε με email αρχεία, όπως pdf, word και κάθε είδους αρχείων. Η διαδικασία δεν διαφέρει απο την αποστολή εικόνων που είδαμε στην προηγούμενη ενότητα

Στο παράθυρο Σύνταξης email πατάμε το κουμπί Επισύναψη και μας εμφανίζει το παράθυρο με τα αρχεία του υπολογιστή μας. Εντοπίζουμε το αρχείο που θέλουμε να στείλουμε και πατάμε το κουμπί Ανοιγμα. Αν θέλουμε μπορούμε να γράψουμε κείμενο στο email μας και τέλος όταν είμαστε έτοιμοι πατάμε το κουμπί Αποστολή. Όπως διαπιστώνετε και εσείς είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία
i

Σε περίπτωση που θέλουμε να στείλουμε πολλά αρχεία, τότε πρέπει πρώτα να τα συγκεντρώσουμε σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (zip ή rar) και έπειτα να επισυνάψουμε το συμπιεσμένο αυτό αρχείο στο email μας με τον τρόπο που αναφέραμε πιο πάνω.

Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέχουμε το συνολικό μέγεθος των αρχείων που επισυνάπτουμε (είτε είναι σε συμπιεσμένο αρχείο είτε όχι) καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες παροχής mail έχουν όριο 10 Mb στο συνολικό μέγεθος αρχείων ανά email.

Οι περισσότερες υπηρεσίες παροχής mail, έχουν και έναν άλλον περιορισμό. Δεν επιτρέπουν να στέλνουμε εκτελέσιμα αρχεία, όπως .exe,  .com κτλ. Στην ενότητα Περιορισμοί στην αποστολή emails και τρόποι παράκαμψης των περιορισμών αυτών μπορείτε να δείτε τους κυριότερους περιορισμούς που θέτουν οι υπηρεσίες παροχής mail, καθώς και τους τρόπους να τους παρακάμψουμε.
Pin It