Μερικά από τα email που λαβαίνουμε περιέχουν ένα ή περισσότερα συνημμένα αρχεία (εικόνες, παρουσιάσεις powerpoint, αρχεία pdf, word, excel κτλ) τα οποία είτε μπορούμε απλά να  ανοίξουμε και να τα διαβάσουμε είτε να τα αποθηκεύσουμε σε κάποιον φάκελο στον σκληρό μας δίσκο.

Προσοχή στα συνημμένα αρχεία

Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα συνημμένα αρχεία μπορεί να περιέχουν ιο ο οποίος μολύνει τον υπολογιστή μας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα αρχεία .exe και .zip. Τα antivirus ελέγχουν κάθε συνημμένο αρχείο που λαμβάνουμε, αλλά καλό είναι να μην έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη και να μην ανοίγουμε email με συνημμένα αρχεία από παραλήπτες που δεν γνωρίζουμε.

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου

Όταν ένα email περιέχει ένα ή περισσότερα συνημμένα αρχεία εμφανίζεται ένας συνδετήρας αριστερά από το θέμα του email, ενώ τα συνημμένα αρχεία εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνη του Thunderbird (αμέσως μετά το κυρίως περιεχόμενο του email).


Για να ανοίξουμε ένα συνημμένο αρχείο απλά κάνουμε διπλό κλικ επάνω σε αυτό. Αφού πατήσουμε διπλό κλικ στο αρχείο, εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο στο οποίο μπορούμε είτε να επιλέξουμε την εφαρμογή με την οποία θα ανοίξουμε το αρχείο είτε να αποθηκεύσουμε το αρχείο αυτό σε κάποιον φάκελο στον σκληρό μας δίσκο. Παρακάτω περιγράφεται ένας άλλος τρόπος αποθήκευσης των συνημμένων αρχείων.

Αποθήκευση συνημμένου αρχείου

Όταν λαμβάνουμε ένα email με συνημμένα αρχεία, αυτά αποθηκεύονται κάπου στον υπολογιστή μας. Έχουμε όμως την δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τα αρχεία αυτά σε κάποιον φάκελο που θέλουμε ώστε να έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Αυτό γίνεται πατώντας δεξί κλικ επάνω στο συνημμένο αρχείο και έπειτα την επιλογή Αποθήκευση ως όπου επιλέγουμε τον φάκελο που θέλουμε να αποθηκευτεί.
Pin It