Σίγουρα σας έχει τύχει στο παρελθόν να λάβετε email με χαρακτήρες που μοιάζουν με τυχαία μπερδεμένα σύμβολα τα οποία δεν είναι αναγνώσιμα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί ο αποστολέας ενός τέτοιου email χρησιμοποιεί κωδικοποίηση χαρακτήρων την οποία δεν υποστηρίζεται από τον δικό σας υπολογιστή

Τι είναι κωδικοποίηση χαρακτήρων

Κωδικοποίηση χαρακτήρων είναι ένα ορισμένο σύνολο χαρακτήρων. Τέτοια σύνολα είναι όπως το Unicode UTF-8, ISO 8859-7 (ελληνικοί χαρακτήρες), ISO 8859-2 κτλ. Το UTF-8 και το ISO 8859-7 είναι οι κωδικοποιήσεις χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα, γιατί στο σύνολο των χαρακτήρων τους εκτός από τους λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς και σύμβολα περιέχουν και τους χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου.

Όταν συντάσουμε ένα email, το γράφουμε χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση χαρακτήρων που έχουμε ορίσει στις ρυθμίσεις του Thunderbird. Αν ο mail client του παραλήπτη ενός email δεν περιλαμβάνει την κωδικοποίηση αυτή, τότε δεν θα μπορεί να το διαβάσει και αντί του κειμένου που βλέπει κανονικά ο αποστολέας όταν το συντάσσει, ο παραλήπτης θα βλέπει μπερδεμένα σύμβολα και χαρακτήρες ή την επανάληψη ενός συμβόλου (συνήθως αγγλικό ερωτηματικό ή παύλα).

Πως βλέπουμε την κωδικοποίηση χαρακτήρων που χρησιμοποιεί ο mail client για να διαβάζει τα εισερχόμενα email

Από το μενού του κεντρικού παραθύρου του Thunderbird
Προβολή > Κωδικοποίηση Χαρακτήρων >
αναδύεται ένα μενού με τις πιο διαδεδομένες κωδικοποιήσεις. Αυτή που είναι επιλεγμένη (έχει ένα bullet μπροστά) είναι η εξ ορισμού κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί το Thunderbird για να εμφανίζει τα εισερχόμενα emails. Απο το μενού αυτό μπορούμε να αλλάξουμε την κωδικοποίηση των εισερχομένων email.

Πως βλέπουμε την κωδικοποίηση χαρακτήρων που χρησιμοποιεί ο mail client μας για την σύνταξη και αποστολή email

Ανοίγουμε το παράθυρο σύνταξης email πατώντας το κουμπί Σύνταξη.Από το μενού του παραθύρου Σύνταξης πατάμε
Επιλογές > Κωδικοποίηση χαρακτήρων >
Το μενού που αναδύεται περιέχει τις πιο διαδεδομένες κωδικοποιήσεις χαρακτήρων. Η κωδικοποίηση χαρακτήρων που χρησιμοποιείται κατά την σύνταξη των email μας είναι η επιλεγμένη (έχει ένα bullet μπροστά). Συνήθως είναι η Ελληνική (ISO 8859-7) ή η UTF-8.

Πως αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα

Όταν λαμβάνουμε ένα email που δεν μπορούμε να διαβάσουμε υπάρχουν δύο εκδοχές.

Η πρώτη είναι το email να είναι κωδικοποιημένο σε διαφορετική κωδικοποίηση από την εξ ορισμού που χρησιμοποιεί ο mail client μας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αλλάξουμε την κωδικοποίηση με την οποία εμφανίζεται το email για να γίνει αναγνώσιμο. Από το αρχικό μενού του Thunderbird
Προβολή > Κωδικοποίηση Χαρακτήρων >
αναδύεται ένα μενού με τις πιο διαδεδομένες κωδικοποιήσεις. Κάθε φορά που επιλέγουμε μια κωδικοποίηση απο την λίστα αυτή, αλλάζει και η κωδικοποίηση του κειμένου του email. Οι πιο πιθανές κωδικοποιήσεις χαρακτήρων που μπορεί να κάνουν το κείμενο αναγνώσιμο είναι οι ελληνικές, όπως η ISO 8859-7, η Windows-1253 και η MacGreek, αλλά και οι UTF-8 και UTF-7. Αν το email εξακολουθήσει να μην είναι αναγνώσιμο, τότε δοκιμάζουμε και άλλες κωδικοποιήσεις από την λίστα. Τέλος αν δεν τα καταφέρουμε, που σημαίνει ότι το email γράφτηκε σε μια εξαιρετικά σπάνια κωδικοποίηση, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον αποστολέα για να μας στείλει ξανά το email με άλλη κωδικοποίηση.

Η δεύτερη εκδοχή είναι το email που λάβαμε να έχει τον ίδιο επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα (συνήθως αγγλικό ερωτηματικό). Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καθώς το email έχει κωδικοποιηθεί έτσι ώστε να μην είναι πλέον αναγνώσιμο με κάποια από τις διαθέσιμες κωδικοποιήσεις. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε με τον αποστολέα για να μας ξαναστείλει το email με κάποια από τις ευρέως γνωστές κωδικοποιήσεις. 

Όταν συντάσουμε email

Κανείς δεν θέλει να στέλνει emails που να μην μπορούν να διαβαστούν από τους παραλήπτες. Για να είμαστε σίγουροι ότι ο παραλήπτης θα διαβάσει το περιεχόμενο του email μας, το συντάσσουμε με την κωδικοποίηση UTF-8 ή την ISO 8859-7. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η UTF-8, οπότε σας συνιστώ να γράφετε με αυτή την κωδικοποίηση
Pin It