Σε πολλές περιπτώσεις 2 ή και παραπάνω άτομα εργάζονται στον ίδιο υπολογιστή με επακόλουθο να χρησιμοποιούν τον ίδιο mail client για την διαχείριση των email τους. Υπάρχει δυνατότητα να προσθέσουμε παραπάνω από έναν mail λογαριασμό στον Thunderbird, ξεχωρίζοντας έτσι τις ταυτότητες των χρηστών, τα email τους, καθώς και διατηρώντας ανεξάρτητο προφίλ σε κάθε λογαριασμό.

Υπάρχουν δύο τρόποι να πετύχουμε το παραπάνω. Ο πρώτος είναι να προσθέσουμε στον Thunderbird (με τον τρόπο που εξετάσαμε στην ενότητα Προσθήκη ενός λογαριασμού mail) έναν  λογαριασμό email για κάθε έναν χρήστη που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν διασφαλίζεται το απόρρητο των email καθώς τα εισερχόμενα emails αποθηκεύονται στο κοινό inbox και είναι προσβάσιμα από όλους τους χρήστες.

Ένας άλλος τρόπος διαχωρισμού, όχι μόνο της ταυτότητας των χρηστών, αλλά και των emails, των εγγράφων καθώς και των ρυθμίσεων των προγραμμάτων, είναι να δημιουργήσουμε τόσους λογαριασμούς χρηστών στα Windows, όσοι και οι χρήστες του υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο πετυχαίνουμε το απόρρητο των email κάθε χρήστη, αλλά ουσιαστικά κάθε χρήστης έχει το δικό του ξεχωριστό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνει σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις.

Η δημιουργία νέου χρήστη στα λειτουργικά συστήματα είναι γενικά εύκολη διαδικασία.

Στα Windows XP, Windows Vista και Windows 7 ο τρόπος προσθήκης χρηστών γίνεται απο:
Πίνακας Ελέγχου > Λογαριασμοί χρηστών

Ενώ στο Linux Ubuntu γίνεται από:
System > Preferences > Users and Groups
Pin It