Το AFOROLOGITO είναι web εφαρμογή και μπορούμε να έχουμε δωρεάν πρόσβαση σε αυτήν από την ιστοσελίδα http://www.aforologito.gr/

Όνομα εφαρμογής: ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
Τύπος εφαρμογής: web εφαρμογή. Πρέπει να είστε συνδεμένοι στο Internet για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
Ιστοσελίδα εφαρμογής: http://www.aforologito.gr

Εγγραφή στην εφαρμογή
Για την εγγραφή στην ιστοσελίδα της εφαρμογής απαιτούνται email και κωδικό πρόσβασης, ενώ προαιρετικά μπορούμε να συμπληρώσουμε φύλλο, ημερομηνία γέννησης και επάγγελμα

Διαδικασία εισαγωγής νέας απόδειξης
Πριν αναφέρουμε τα στοιχεία που πληκτρολογούμε για την εισαγωγής μιας απόδειξης, πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στην δυνατότητα που έχει κάποιος να αλλάξει τις ρυθμίσεις της διαδικασίας καταχώρησης. Στην σελίδα καταχώρησης μιας αποδείξεις και αμέσως πριν τον πίνακα που βρίσκονται τα πεδία που συμπληρώνουμε, υπάρχουν 4 κουμπιά τα οποία αναφέρονται σε 4 διαφορετικές ρυθμίσεις. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να έχει δύο καταστάσεις, έτσι με ένα απλό πάτημα σε ένα κουμπί αλλάζει αμέσως η κατάσταση ρύθμισης η οποία και εφαρμόζεται στην διαδικασία καταχώρησης μιας απόδειξης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κουμπί αναφέρεται στον έλεγχο του ΑΦΜ. Εξ ορισμού η κατάσταση της ρύθμισης αυτής είναι ΝΑΙ, που σημαίνει ότι θα ελέγχεται η ύπαρξη του ΑΦΜ. Με το πάτημα του κουμπιού μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση σε ΟΧΙ, οπότε και απενεργοποιείται ο έλεγχος ΑΦΜ κατά την διαδικασία εισαγωγής μιας απόδειξης.

Το δεύτερο κουμπί αναφέρεται στον έλεγχο των διπλοεγγραφών. Εξ ορισμού η κατάσταση είναι ΝΑΙ, που σημαίνει ότι η εφαρμογή απαγορεύει την καταχώριση μιας απόδειξης όταν όλα τα στοιχεία της είναι ίδια με μια προηγούμενη απόδειξη. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να καταχωρήσουμε την ίδια απόδειξη δύο ή και περισσότερες φορές. Με το πάτημα του κουμπιού μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση σε ΌΧΙ, οπότε και απενεργοποιείται ο έλεγχος αυτός.

Το τρίτο κουμπί αναφέρεται στον τρόπο συμπλήρωσης της ημερομηνίας μιας απόδειξης. Εξ ορισμού η κατάσταση είναι POPUP, που σημαίνει ότι το πεδίο της ημερομηνίας είναι ένα πεδίο κειμένου όπου όταν πατάμε εμφανίζεται ακριβώς από κάτω ένα μικρό ημερολόγιο με την βοήθεια του οποίου επιλέγουμε την ημερομηνία. Αν πατήσουμε επάνω σε αυτό το κουμπί, τότε η κατάσταση της ρύθμισης αλλάζει σε DROPDOWN, που σημαίνει ότι αλλάζει και ο τρόπος συμπλήρωσης της ημερομηνίας. Πιο συγκεκριμένα στον χώρο όπου συμπληρώνουμε την ημερομηνία εμφανίζονται 3 drop down lists, ένα για την Ημέρα, ένα για τον Μήνα και ένα για τον Χρόνο.

Με το τέταρτο κουμπί μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να ενεργοποιήσουμε την εμφάνιση ενός μικρού παραθύρου, αμέσως μετά την υποβολή των στοιχείων μιας απόδειξης, στο οποίο μας ενημερώνει για την επιτυχία της καταχώρισης.

Τα στοιχεία που ζητάει η εφαρμογή για την καταχώριση μιας απόδειξης είναι τα εξής:
     - ΑΦΜ
     - Επωνυμία
     - Αριθμός Απόδειξης
     - Ημερομηνία Απόδειξης
     - Ποσό
     - Κατηγορία
     - Σχόλια για την Απόδειξη

Αν το ΑΦΜ που συμπληρώσαμε δεν είναι έγκυρο, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ακριβώς επάνω από το πεδίο που μας προειδοποιεί. Η εφαρμογή επιτρέπει την καταχώριση απόδειξης ακόμη και αν το ΑΦΜ δεν είναι έγκυρο. Όταν συμπληρώνουμε ένα ΑΦΜ που έχουμε προσθέσει παλαιότερα, τότε η επωνυμία συμπληρώνεται αυτόματα.

Στην Κατηγορία μπορούμε να επιλέξουμε το είδος της δαπάνης της απόδειξης από 17 καταχωρημένες κατηγορίες οι οποίες φαίνονται αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες ενός μέσου πολίτη.

Εμφάνιση αποδείξεων
Οι καταχωρημένες αποδείξεις εμφανίζονται σε μορφή πίνακα στο τέλος της σελίδας. Υπάρχει επιλογή εμφάνισης συγκεκριμένου αριθμού αποδείξεων (5, 10, 15, 25, 50, 100 και 200). Για κάθε καταχωρημένη απόδειξη υπάρχουν 3 επιλογές: διόρθωση, παράλειψη και οριστική διαγραφή, ενώ υπάρχει ένα κουμπί (μεγενθητικός φακός) όπου εστιάζοντας τον δείκτη του ποντικιού μας επάνω σε αυτό εμφανίζεται ένα πλαίσιο με το σχόλιο που καταχωρήσαμε για την απόδειξη.

Εξαγωγή αποδείξεων
Η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων όλων των καταχωρημένων αποδείξεων σε αρχείο Excel

Άλλες Δυνατότητες Η εφαρμογή περιέχει στατιστικά στοιχεία, όπου μπορούμε να δούμε σε γράφημα τα έξοδα ανά κατηγορία δαπάνης. Πηγαίνοντας το ποντίκι μας πάνω από τις μπάρες των κατηγοριών, εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες. Μπορούμε να ορίσουμε το εύρος των αποδείξεων που θα εισαχθούν σαν πηγή δεδομένων στα στατιστικά, επιλέγοντας ημερομηνία καταχώρισης της απόδειξης (από - έως) ή επιλέγοντας τις κατηγορίες αποδείξεων.

Μια άλλη λειτουργία της εφαρμογής είναι να υπολογίζει το αφορολόγητο μας σύμφωνα με το εισόδημα και τα έξοδα που προκύπτουν από την καταχώριση αποδείξεων. Η σελίδα απεικονίζει μια πίτα (γράφημα) όπου φαίνεται το ποσοστό που έχει καλύψει το συνολικό ποσό των καταχωρημένων αποδείξεων επί του τωρινού αφορολόγητου των 12.000 ευρώ

Το περιβάλλον της εφαρμογής
Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι μια ιστοσελίδα απλή στην εμφάνισης της όπου μπορούμε να βρούμε αμέσως αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής μέσω των κουμπιών του οριζόντιου μενού. Επίσης υπάρχει κουμπί στο μενού όπου οδηγεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικα με το αφορολόγητο.

Screenshots
Pin It