hight-speed-dataΑπρόσκοπτη, αξιόπιστη και γρήγορη επιχειρεί να καταστήσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών την διαδικασία με την οποία θα μπορεί ο τελικός καταναλωτής να απολαμβάνει ένα πακέτο από διαφορετικές υπηρεσίες -τηλεφωνίας, τηλεόρασης, βίντεο κατά απαίτηση και ταχύτερη πρόσβαση στο Ίντερνετ και άλλες ευρυζωνικές υπηρεσίες- αν και από διαφορετικά δίκτυα.

Η δυνατότητα να έχουμε διαφορετικές υπηρεσίες επικοινωνιών από τον ίδιο πάροχο έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τον έναν, ενιαίο λογαριασμό και την τεχνική υποστήριξη από έναν πάροχο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι, ο συνδρομητής δεν θα μπορεί να επιλέγει διαφορετικό πάροχο π.χ. για την σταθερή ή την κινητή τηλεφωνία και διαφορετικό πάροχο για την πρόσβαση στο Ίντερνετ ή άλλες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το ζήτημα είναι να μπορεί να εκμεταλλευτεί τα, συνήθως προνομιακά, πακέτα υπηρεσιών χωρίς να «σκοντάφτει» στην διαδικασία ενεργοποίησης ή στην παροχή τεχνικής υποστήριξης ή να αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των υπηρεσιών υπό μορφή πακέτου ή τέλος, προβλήματα στην απρόσκοπτη εναλλαγή παρόχων διατηρώντας αδιάλειπτη την παροχή των υπηρεσιών.

Στις 17 Ιουλίου 2012 κάθισαν γύρω από το ίδιο τραπέζι οι διευθυντές αφενός της εταιρεία που έχει την απαιτούμενη υποδομή για ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο με τις εταιρείες που θα μπορούσαν επίσης να την αξιοποιήσουν. Μετά την συνάντηση αυτή, συζητήσαμε σχετικά, με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών στην ΕΕΤΤ, Δρ. Παναγιώτη Καραμηνά.

Με μια συμφωνία που, όπως μας μεταφέρει ο Δρ.Καραμηνάς, φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί με αμοιβαία συναίνεση και μάλιστα γρήγορα, οι εναλλακτικοί πάροχοι θα μπορούν να δίνουν π.χ. υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας από το δικό τους δίκτυο ή υπηρεσία τηλεφωνίας VoIP με εγγυημένη ποιότητα και ευρυζωνικές υπηρεσίες πάνω σε VDSL που θα εξυπηρετούνται από την υποδομή του κυρίαρχου παρόχου ΟΤΕ (τις οποίες οι πάροχοι θα αγοράζουν χονδρικώς).

Το πρόβλημα είναι γνωστό και θυμίζει τα πρώτα βήματα του ADSL. Πώς θα μπορούν οι πάροχοι να διαφοροποιούνται μεταξύ τους και να διαθέτουν πακέτα υπηρεσιών που απαιτούν εγγυημένη ποιότητα όταν θα ελέγχουν πλήρως το δικό τους δίκτυο, όχι όμως και αυτό της ευρυζωνικής πρόσβασης; Σκεφτείτε για παράδειγμα το πρόβλημα στην μετάδοση φωνής μέσω τηλεφωνίας IP, ή πόσο μάλλον, την διεξαγωγή βιντεοκλήσεων ή βιντεοδιασκέψεων, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα να δίνεται προτεραιότητα στα πακέτα τους, ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα η τηλεφωνική επικοινωνία (και με μετάδοση εικόνας).

Η επικείμενη συμφωνία των παρόχων θα διασφαλίσει ότι ο καταναλωτής θα απευθύνεται σε έναν πάροχο για το σύνολο των υπηρεσιών ενός πακέτου, ο οποίος θα εγγυάται ότι όλες θα είναι διαθέσιμες στον ίδιο χρόνο, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Επίσης, η τεχνική υποστήριξη για όλες τις υπηρεσίες ενός πακέτου θα παρέχεται από τον ίδιο πάροχο, αν λυθούν τα προβλήματα άμεσης επικοινωνίας και διεκπεραίωσης των αιτημάτων σε προβλεπόμενο χρόνο από τον καταναλωτή στον πάροχο (και μεταπωλητή VDSL) και τελικά στον ΟΤΕ.

Εάν δεν επέλθει αυτή η συμφωνία, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε να ζητάμε αποσύνδεση από το δίκτυο του ενός παρόχου, επιστροφή στον ΟΤΕ, ενεργοποίηση προεπιλογής φορέα και άλλα δεινά που ζήσαμε στο παρελθόν. Ευτυχώς, αυτό δεν θα συμβεί μας διαβεβαιώνει ο Δρ.Καραμηνάς, κρίνοντας από το κλίμα που επικράτησε στην πρόσφατη συζήτηση των διευθυντικών στελεχών.

Όλοι θέλουμε να μεγαλώσει η πίτα, όλοι θέλουμε να συμβαδίζουμε με τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας της Ευρώπης (όπου δεν τα πηγαίνουμε και πολύ καλά, αν κοιτάξουμε τον τελευταίο έλεγχο προόδου μας, το Ψηφιακό μας Βαθμολόγιο).

Οι πάροχοι θα μοιράζονται περισσότερα, οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές υπηρεσιών, σε διαφορετική ποιότητα, σε ανταγωνιστικές τιμές ώστε να επιλέξουν ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, χωρίς υποχρεωτικά να τις υπερβαίνει.

Επιπλέον, η δυνατότητα να παρέχονται υπηρεσίες με εγγυημένη ποιότητα -και αυτό είναι μέρος της συμφωνίας που δεν υπόκειται σήμερα σε ρύθμιση, αν και αυτό δεν αποκλείεται για το μέλλον μετά από μια νέα ανάλυση των αγορών- θα επιτρέψει στους παρόχους να αναζητήσουν εναλλακτικούς και, γιατί όχι, καινοτόμους τρόπους αξιοποίησης της ευρυζωνικότητας.

Ίσως τότε, και δεν φαίνεται να είναι μακριά αυτή η μέρα μας βεβαιώνει ο Δρ.Καραμηνάς, να δούμε πιο ελκυστικές αλλά και πιο ποιοτικές ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως η μετάδοση ταινιών μέσω Διαδικτύου κατ'απαίτηση (Video on Demand), IPTV, διαδικτυακά παιχνίδια, υπηρεσίες cloud computing, και πολλά άλλα, που ίσως δεν έχουμε ακόμα φανταστεί.

Ίδωμεν....

Πηγή: tech.in.gr
Pin It