Το Γεγονός unonload εκτελεί μια λειτουργία όταν ο χρήστης κλείνει την τρέχουσα σελίδα ή ανοίγει μια άλλη σελίδα. Το unonload μπορεί να τοποθετηθεί στις ετικέτες <body> και <frameset>

Παράδειγμα 1

Αν κλείσετε την σελίδα αυτή ή πατήσετε κάποιο σύνδεσμο για να ανοίξετε μια άλλη σελίδα, τότε θα εκτελεστεί η λειτουργία disp_alert() η οποία εμφανίζει ένα μήνυμα.

Δείτε τον κώδικα:
Το γεγονός onunload
<html>
<head>
<title>WLearn.gr</title>

<script type="text/javascript">
<!--

function disp_alert()
{
alert("Μόλις εκτελέστηκε ένα Γεγονός onunload")
}

//-->
</script>

<body onunload="disp_alert()">

...περιεχόμενο σελίδας...

</body>
</html>
Pin It