Το onselect είναι το Γεγονός κατά το οποίο ο χρήστης επιλέγει κείμενο από ένα πεδίο κειμένου μιας Φόρμας (<input type="text">) ή από μια περιοχή κειμένου μιας Φόρμας (<textarea>)

Μάθετε περισσότερα για τις Φόρμες

Παράδειγμα 1

Παρακάτω έχουμε μια περιοχή κειμένου η οποία περιέχει το Γεγονός onselect. Αν επιλέξετε με το ποντίκι σας μια λέξη ή ένα μέρος του κειμένου , τότε θα εμφανιστεί ένα κουτί με το μήνυμα: 'Μόλις εκτελέστηκε ένα Γεγονός onselect'.

Δείτε τον κώδικα:
Το γεγονός onselect
<html>
<head>
<title>WLearn.gr</title>

<script type="text/javascript">
<!--
function disp_alert()
{
alert("Μόλις εκτελέστηκε ένα Γεγονός onselect")
}
//-->
</script>

<body>
<form>
Κείμενο:
<textarea name="textarea" cols="50" rows="3" onSelect="disp_alert()">Το onselect είναι το Γεγονός κατά το οποίο ο χρήστης επιλέγει κείμενο από ένα πεδίο κειμένου μιας Φόρμας (&lt;input type="text"&gt;) ή από μια περιοχή κειμένου μιας Φόρμας (&lt;textarea&gt;) </textarea>
</form>
</body>
</html>
Pin It