Το onmouseover είναι το Γεγονός κατά το οποίο ο χρήστης δείχνει με το ποντίκι ένα στοιχείο της σελίδας (σύνδεσμο, εικόνα, παράγραφο κτλ.)

Παράδειγμα 1

Το γεγονός onmouseover σε πεδία κειμένου
Παρακάτω έχουμε δύο πεδία κειμένου μέσα σε μια Φόρμα τα οποία περιέχουν το Γεγονός onmouseover. Αν δείξετε με το ποντίκι σας επάνω σε οποιοδήποτε από τα δύο αυτά πεδία, τότε θα εμφανιστεί ένα κουτί με το μήνυμα: 'Μόλις εκτελέστηκε ένα Γεγονός onmouseover'.

Δείτε τον κώδικα:
Το γεγονός onmouseover
<html>
<head>
<title>WLearn.gr</title>

<script type="text/javascript">
<!--
function disp_alert()
{
alert("Μόλις εκτελέστηκε ένα Γεγονός onmouseover")
}
//-->
</script>

<body>
<form>
Όνομα:<input name="pedio1" type="text" size="10" onmouseover="disp_alert()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Επώνυμο: <input name="pedio2" type="text" size="10" onmouseover="disp_alert()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
</form>
</body>
</html>

Παράδειγμα 2

Το onmouseover λειτουργεί και σε εικόνες.

Δείτε τον κώδικα:
Το γεγονός onmouseover σε εικόνα
<html>
<head>
<title>WLearn.gr</title>

<script type="text/javascript">
<!--
function disp_alert_forImage()
{
alert("Μόλις δείξατε την εικόνα.")
}

//-->
</script>

<body>
<img xsrc="images/logo.gif" width="250" height="90" onmouseover="disp_alert_forImage()">
</body>
</html>

Παράδειγμα 3

Το onmouseover λειτουργεί επίσης και σε παραγράφους, δηλαδή σε κείμενα ορισμένα από τις ετικέτες <p> και </p>.


Δείτε τον κώδικα:
Το γεγονός onmouseover σε παράγραφο
<html>
<head>
<title>WLearn.gr</title>

<script type="text/javascript">
<!--
function disp_alert_paragraph()
{
alert("Μόλις δείξατε επάνω στην παράγραφο.")
}
//-->
</script>

<body>
<p onmouseover="disp_alert_paragraph()">Το onmouseover λειτουργεί επίσης και σε παραγράφους, δηλαδή σε κείμενα ορισμένα από τις ετικέτες &lt;p&gt; και &lt;/p&gt;. Αυτή η παράγραφο που διαβάζετε περιέχει το Γεγονός onmouseover, πράγμα που σημαίνει ότι αν δείξετε με το ποντίκι σας οπουδήποτε μέσα στην παράγραφο θα ενεργοποιηθεί μια λειτουργία Javascript που στην προκειμένη περίπτωση είναι η εμφάνιση ενός μηνύματος.</p>
</body>
</html>
Pin It