Το Γεγονός onload εκτελεί μια λειτουργία όταν η σελίδα φορτώνεται στον browser του χρήστη. Το onload μπορεί να τοποθετηθεί στις ετικέτες <body> και <frameset>

Παράδειγμα 1

Παρακάτω έχουμε δύο πεδία κειμένου και μια Λίστα Επιλογών μέσα σε μια Φόρμα τα οποία αρχικοποιούμε με την λειτουργία initialize βάζοντας το Γεγονός onload στην ετικέτα <body>. Έτσι, όταν φορτώσει η σελίδα στον browser του χρήστη, θα τρέξει η λειτουργία που περιέχει το onload, δηλαδή η initialize, η οποία δίνει αρχικές τιμές στα πεδία της Φόρμας.

Δείτε τον κώδικα:
Το γεγονός onclick
<html>
<head>
<title>WLearn.gr</title>

<script type="text/javascript">
<!--

function initialize()
{
document.forma.pedio1.value = 'Akis'
document.forma.pedio2.value = 'Kariofyllis'
document.forma.fylo.value = 'male'
}

//-->
</script>

<body onload="initialize()">
<form name="forma">
Όνομα:<input name="pedio1" type="text" size="10"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Επώνυμο: <input name="pedio2" type="text" size="10"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Ηλικία:
<select name="fylo">
<option value="male" selected="selected" >Ανδρας</option>
<option value="female">Γυναίκα</option>
</select>
</form>
</body>
</html>
Pin It